Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille, PPPR - hanke

Länsi-Suomen Kaste-ohjelmaan 2013 - 2015 kuuluva hanke, jossa kehitetään asiakaslähtöisiä palvelukonsepteja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjille. Erityisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat päihde- ja mielenterveysasiakkaat.

Tavoitteena on lisätä riskiryhmien osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä palvelurakenteita muuttamalla ja luomalla asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja räätälöityjä palveluita palvelumuotoilun keinoin.