Kantelu

Potilaalla on oikeus tehdä myös kantelu ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin harkita myös muita keinoja. Hoidosta voi kannella oman alueensa aluehallintovirastoon tai Valviraan. Kantelu tehdään yleensä Valviraan silloin, kun asia koskee menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa. Sen voi tehdä vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella. Valituksen voi tehdä myös oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneet henkilövahingot. Potilasvahingolla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä sattunutta henkilövahinkoa, jonka potilaan tutkimus, hoito tai muu vastaava käsittely tai sellaisen laiminlyönti on todennäköisesti aiheuttanut. Potilasvakuutuksesta korvataan vain potilasvahingon aiheuttamat ylimääräiset kustannukset ja menetykset.
Korvausta on haettava 3 vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu on saanut tietää vahingosta.

Vahinkoilmoitus osoitetaan Potilasvakuutuskeskukselle,
osoite: Bulevardi 28, 00120 HELSINKI,
numerosta 09 68 0401.

Lääkevahinkovakuutuspooli

Jos jokin lääke aiheuttaa yllättävän sairauden tai vamman, on potilaalla mahdollisuus saada korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. Lääkevahinkovakuutus ei korvaa lääkkeiden tavallisia sivuvaikutuksia. Korvausta ei myöskään voi saada vähäisestä vahingosta tai jos lääkkeellä ei ollut toivottua vaikutusta. Lääkkeiden toimittamiseen ja annosteluun liittyvät vahingot kuuluvat potilasvakuutuksen piiriin.

Vahinkoilmoitus osoitetaan Lääkevahinkovakuutuspoolille,
osoite: Bulevardi 28, 00120 HELSINKI
Puhelintiedustelut numerosta 040 450 4640