Potilastiedot ja -asiakirjat

Potilaiden henkilö- ja hoitotiedot tallennetaan potilastietorekisteriimme. Potilastiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä. Potilastietoja saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat. Tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain potilaan antaman suostumuksen tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.

Potilaalla on oikeus

  • tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu potilastietorekisteriin
  • vaatia virheellisen tiedon korjaamista
  • saada tietää, ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan

Pyyntöihin liittyvät lomakkeet on saatavilla terveydenhuollon asiointipisteissä/-yksiköissä, joihin myös pääsääntöisesti henkilökohtaisesti esitettävät pyynnöt tulee jättää. Pyyntöä esitettäessä on varauduttava henkilöllisyyden todistamiseen.