Sairaalat

Salon terveyskeskussairaalassa toteutetaan laadukasta ja potilaslähtöistä hoitoa. Terveyskeskussairaalaan tullaan hoitoon päivystyksen kautta tai jatkohoitoon lähetteellä erikoissairaanhoidosta. Terveyskeskussairaalassa on kolme osastoa. Osastot 1-2 toimivat pääterveysaseman tiloissa ja TK5 Geriatrinen arviointiyksikkö TYKS Salon sairaalan 5. kerroksessa. Terveyskeskussairaalassa on yhteensä 106 potilaspaikkaa. Osastoilla hoidetaan pääosin neurologisia ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä kuntoutuspotilaita, infektiopotilaita ja saattohoitopotilaita mutta myös geriatrisia ja muihin erikoisaloihin liittyviä potilaita. Terveyskeskussairaalassa toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä.

Potilaiden hoito on monien eri asiantuntijoiden moniammatillista tiimityötä, jonka hoidollinen tavoite on potilaan kotikuntoisuus. Hoidon alussa määritetään hoidon tavoitteet. Kuntouttavassa hoitotyössä potilaan omat voimavarat ja liikuntakyky otetaan käyttöön. Potilaita ohjataan ja opastetaan ja heidän omia voimavarojaan tuetaan sekä kannustetaan tekemään omatoimisesti asioita, joista he toimintakykynsä puolesta selviytyvät. Terveyskeskussairaalan läheisimmät yhteistyökumppanit ovat vanhuspalveluiden eri toiminnot sekä erikoissairaanhoito.