Hyppää sisältöön

POLKU – Positiivisen lukijuuden kautta aktiiviseen lukijayhteisöön

Lukeva Salo tekee tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston POLKU-hankkeen kanssa. POLKU-hanke tarjoaa lukevan Salon varhaiskasvattajille sekä peruskoulun opettajille monipuolisen tarjottimien täydennyskoulutusta.

POLKU-koulutuksissa opettajat vahvistavat omaa lukijaidentiteettiään ja perehtyvät kielipedagogiikkaa sekä oppivat kehittämään luovia kielellisiä toimintaympäristöjä ja ottamaan huomioon monikielisyyden ja oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Suurin osa koulutuksesta on työpajatyöskentelyä. Koulutuksessa käytettävät työpajat ovat pääosin Suomessa uusia. Työpajatyöskentelyssä kannustetaan vuorovaikutukseen ja luovuuteen ja osallistujat oppivat toinen toisiltaan. Positiivien lukijaidentiteetin kehittämisen kautta kehitetään samalla aktiivista ja yhdenvertaista lukijayhteisöä.

Salolaiset opettajat voivat osallistua sekä yleisiin POLKU-opintoihin että erityisesti salolaisille opettajille räätälöityihin pajoihin. Peruskoulun opettajat aloittivat pajatyöskentelyn tutustumalla huhtikuussa Reading River -metodiin, jossa vahvistetaan omaa lukijuutta. Varhaiskasvatuksen opettajat puolestaan aloittivat teemoilla perhelukeminen ja eheyttävän kirjallisuuden käyttö varhaiskasvatuksessa. Innostava pajatyöskentely jatkuu syksyllä.

Piia Ukura