Hyppää sisältöön

Kulttuurin palkitseminen

Salon kaupunki palkitsee vuosittain sekä kulttuurin että urheilun saralla menestyneitä tekijöitä. Vuodesta 2020 lähtien, salolaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyöelin  Kulttuurikumppanit on mukana palkitsemisprosessissa.

Kulttuurikumppanit kuulee salolaisten yhdistysten ehdotuksia palkittavista loppuvuonna ja tekee palkitsemisesitykset kaupungin viestinnälle joulukuun loppuun mennessä. Esityksistä tehdään Salon kaupungin hallintosäännön 5 luvun mukaisesti kaupunginjohtajan tai viestintäpäällikön viranhaltijapäätös. Lisätietoja kaupungin palkitsemisohjeista voi lukea tästä.

Kolme palkintoa vuosittain

Vuosittain jaetaan kolme erilaista palkintoa, jotka ovat sisällöltään ja suuruudeltaan seuraavat:

1. Kulttuuripalkinto (1500 €)

Kulttuuripalkinto myönnetään erityisistä kulttuurisaavutuksista tai pitkäaikaisesta työstä Salon kulttuurin hyväksi – palkinnon saajana voi olla yhdistys, työryhmä, ensemble tai yksittäinen taiteilija
– palkinnossa korostuu kertaluonteisuus.

2. Kulttuuritekopalkinto (1250 €)

Kulttuuritekopalkinnon perusteena on erityinen Salossa toteutettu kulttuuriteko kuluneen vuoden aikana – huomionosoitus sekä kannustin.

3. Nuori salolainen kulttuuritekijä (1000 €)

Palkinto myönnetään nuorelle aktiiviselle kulttuurin tekijälle, joka asuu Salossa tai muualla toimiessaan tuo esille salolaiset juurensa. Kyseessä voi olla yhdistyksen toimija tai itsenäinen taiteen tekijä. Palkinto tehdystä työstä sekä kannustimena taiteellisen työn ammattimaiseen jatkamiseen.

Lisäksi vuosittain voidaan myöntää palkinto kansainvälisesti merkittävästä kulttuurisaavutuksesta (3000 €). Palkinto myönnetään kun taitelija tai ryhmä on menestynyt (1., 2. tai 3. sija) oman alansa maailmanmestaruuteen verrattavassa kansainvälisessä kilpailussa.

 

Yleiset säännöt hakijalle, menestyminen kulttuurin alalla

1. Henkilön on oltava tapahtumahetkellä kirjoilla Salossa, ryhmän (esim. kuoro) on oltava salolainen tai henkilöllä/ryhmällä on oltava kiinteät siteet Saloon. Palkitseminen koskee myös paikallisyhdistyksiä.

2. Mikäli henkilö tai ryhmä on vuoden aikana menestynyt useissa tilaisuuksissa, huomioidaan vain yksi menestyminen.

3. Kohtien 1 – 3 palkintoja on mahdollista jakaa vuosittain useammalle taholle perustelluista syistä.

4. Salon Kulttuurikumppaneiden tulee ilmoittaa menestyksestä kaupungin viestintään sen vuoden loppuun mennessä, jolloin menestys on saavutettu. Päätökset tehdään keskitetysti joulu – tammikuun aikana.