Hyppää sisältöön

Liikuntapaikkakyselyn tuloksia

Liikuntapaikkasuunnitelman osallistamiskyselyn päätulokset ovat valmistuneet.
Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Salon liikuntapaikkasuunnitelman osallistamiskyselyn tuloksia

Liikuntapaikkasuunnitelman osallistamiskyselyssä on liikuntaolosuhteita kartoitettu laajasti. Kaikki kyselyssä mainitut olosuhteet eivät ole liikuntapalveluiden hallinnoimia. Liikuntaolosuhteiden kehittämisessä poikkihallinnollinen kehittäminen ja yhteistyö ovat tärkeässä roolissa.

Asukaskysely / vastaajamäärät

Aikuisväestön käyttämät liikuntaolosuhteet

Aikuisväestön arvio olosuhdetilanteesta

Aikuisväestön nykytila-arviot olosuhdetyypeittäin

Lapsiperheiden vanhempien arviot lasten lähiliikuntaolosuhteista

Aikuisväestön kokonaisarvio

(Miten arvioisit kokonaisuudessaan Saloa liikunta-ja urheilukaupunkina OMATOIMISEN LIIIKUNNAN harrastamisolosuhteiden näkökulmasta?)

Asukaskyselyn avoimista vastauksista kootut tärkeimmät konkreettiset toimenpiteet liikuntaolosuhteiden kehittämiseksi lähivuosien aikana

Seurakysely / vastaajamäärät

Seurakysely / Arviot omasta olosuhdetilanteesta

Seurakysely / kokonaisarvio olosuhdetilanteesta & vertailu 2013 kyselyyn

Seurojen keskeiset kehittämistarpeet

 

 

Päättäjäkysely / vastaajamäärät

Nykytila-arviot olosuhdetyypeittäin

Päättäjäkyselyn kokonaisarviot