Hyppää sisältöön
Hyvinvointiblogissa Salon kaupungin asiantuntijat seuraavat ja kirjoittavat artikkeleita ajankohtaisista kaupungin asukkaiden hyvinvointiin liittyvistä aiheista laajalla spektrillä. Kynän varressa tai näppäimistön äärellä ovat pääasiassa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Satu-Maarit Hildén ja hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska mutta toisinaan myös muita vierailevia asiantuntijoita.

Kirjoittaja Satu-Maarit Hildén

Osallistu haasteeseen: Tipaton tammikuu 2024

Tiesitkö, että tipatonta tammikuuta on vietetty jo vuodesta 1942 lähtien? Vuosikymmenten aikana tipattomasta tammikuusta on muodostunut monelle alkoholin käyttäjälle sekä ajanjakso että tapa olla nauttimatta alkoholia, vähentää alkoholin käyttöä tai parantaa omaa hyvinvointia.
Syyt tipattoman tammikuun pitämiselle ovat usein henkilökohtaisia. Joillekin tipattomuus merkitsee rahan säästymistä, osa arvostaa terveydellisiä hyötyjä kuten unen laadun paranemista, myönteistä vaikutusta verenpaineeseen sekä positiivisiin mielialan muutoksiin. Osa haluaa kokeilla omaa tahdonvoimaansa testaamalla,  pystyykö olemaan juomatta kuukauden ajan. Monelle alkoholista pidättäytyminen alkuvuonna liittyy uusien terveellisten elämäntapojen omaksumiseen.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna, tipattomalle tammikuulle löytyy hyviä perusteita: alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuolee joka vuosi 1700 ihmistä. Sen lisäksi noin 500 päihtynyttä ihmistä kuolee vuosittain tapaturman, itsemurhan tai väkivallan uhrina. Vuonna 2020 rekisteröitiin 35 000 hoitojaksoa terveydenhuollon vuodeosastoilla eli alkoholisairaudet kuormittavat jo muutenkin kuormittunutta terveydenhuoltoa.

Suurimmat alkoholista koituvat haitat lienevät kuitenkin inhimilliset. Suomessa noin 70 000 lasta elää sellaisessa perheessä, jossa vanhemmalla on alkoholiongelma. Jo aivan vähäinenkin alkoholinkäyttö voi aiheuttaa todellisia ja kauaskantoisia ongelmia lapselle.  Haittoja lähteistensä alkoholinkäytöstä kokee jopa 1,6 miljoonaa suomalaista.

Tammikuu on luonteva ajankohta pysähtyä ja miettiä omaa suhdetta alkoholiin. Silloin ei isommin tarvitse selitellä juomattomuuttaan ja on sosiaalisesti helppo kieltäytyä tarjotusta alkoholista. Kuukauden mittainen raittius tai vähentäminenkin auttaa laskemaan alkoholitoleranssia joka säännöllisen käytön myötä nousee.  Elimistö saa aikaa toipua ja puhdistua. Hyvän startin jälkeen moni haluaa jatkaa raittiutta.  Kuukauden aikana on paino saattanut laskea, uni on tullut paremmaksi, yleinen jaksaminen on ollut parempi ja mielialakin on tuntunut paremmalta kuin aikoihin.  Rahaakin on säästynyt, ja säästyneet rahat on voitu pistää sivuun matkaa tms. varten. Myös perheessä tai lähipiirissä on voitu raitis ajanjakso ottaa ilolla vastaan ja välit perheeseen ja lähipiiriin ovat parantuneet. Töissäkin on voinut jaksaa paremmin.

Tipattoman tammikuun jälkeen seuraa humalaton helmikuu. Sekä tipaton tammikuu että humalaton helmikuu onnistuvat parhaiten silloin, kun motivaatio päihteettömyyteen tai vähentämiseen ovat kohdillaan. Muutos vaatii myös tottumuksien ja tapojen muuttamista.  Ihminen motivoituu yleensä silloin, kun jotain haittaa on jo tullut. Voisiko kuitenkin ajatella niin, että muutoksen tekisi ennen kuin haittoja pääsisi tapahtumaan?  Tipaton tammikuu antaa siihen nyt oivan mahdollisuuden.

Jos haluat muutosta alkoholin käyttöösi, mutta tarvitset siihen apua, tukea on saatavilla omasta terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai opiskeluterveydenhuollosta. Myös netistä on saatavilla apua ympäri vuorokauden, esimerkiksi https://ehyt.fi/paihde-peli-info/paihdeneuvonta/