Hyppää sisältöön
Hyvinvointiblogissa Salon kaupungin asiantuntijat seuraavat ja kirjoittavat artikkeleita ajankohtaisista kaupungin asukkaiden hyvinvointiin liittyvistä aiheista laajalla spektrillä. Kynän varressa tai näppäimistön äärellä ovat pääasiassa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Satu-Maarit Hildén ja hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska mutta toisinaan myös muita vierailevia asiantuntijoita.

Kirjoittaja Satu-Maarit Hildén

Salon kaupunki ja Salon ammattiopisto yhdessä lasten päihdekasvatusta kehittämässä

Uusimman kouluterveyskyselyn perusteella (THL 2023) voitaneen todeta, että sähkötupakasta on tulossa uusi kansallinen päihde, jonka kokeilu ja käyttö aloitetaan usein hyvin nuorena.  Salolaisista lapsista (4-5lk) sähkösavuketta oli kokeillut 5,5% kyselyyn vastanneista. Vanhempien ja nuorten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voisi päätellä, että määrä voi olla jopa suurempi. Lapset itse ovat kertoneet myös tutkimuksessa olleita nelos-vitosluokkalaisia nuoremmista sähkösavukkeen kokeilijoista. Sähkösavukkeiden käyttö myös muissa nuorten ikäryhmissä on lisääntynyt tutkimuksen mukaan merkittävästi aiempiin vuosiin nähden niin kansallisesti kuin Salossa.

Nuorten tupakointi on ollut koko 2000-luvun laskusuunnassa mutta nyt uudet nikotiinituotteet kuten nikotiinipussit ja sähkösavukkeet ovat lisänneet nikotiinituotteiden käyttäjien määrää. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että sähkötupakka toimii porttina muiden tupakka- ja nikotiinituotteiden käytölle. Suurimmat syyt sähkötupakan varhaiselle käytölle lienevät lasten tiedon puute siitä, mitä sähkösavuke oikeasti on sekä kaveriporukassa syntyneet paineet kokeilulle ja käytölle.

Vapettaminen eli sähkösavukkeen käyttö on puhututtanut julkisuudessa ja paikallisestikin ammattilaisten ja kasvattajien keskuudessa viime aikoina runsaasti ja syystäkin.  Vapettaminen on näkynyt mm. alaikäisten kohdalla kouluissa esim. wc:ssä tupakointina ja vapea on poltettu mm. busseissa ja sisällä kauppakeskuksissa.  Vapettaminen näkyy myös somessa eri aluistoilla, joita nuoret suosivat ja joiden välityksellä vape lopulta päätyy monelle nuorelle. Vapeen liittyy rikollista toimintaa kuten tuotteiden välittämistä, kiristämistä ja pakottamista.  Käytetyistä akullisista vapeista saattaa muodostua luonnolle uusi uhka, ellei niitä hävitetä asianmukaisesti.

Sähkösavuke eli vape on siis akkukäyttöinen laite. Sillä höyrystetään erilaisia nesteitä, kuten propyleeniglykoli- tai glyserolinestettä, jotka kuumentuessaan muodostavat syöpää aiheuttavaa aineita.  Lisäksi nesteeseen liotetaan nikotiinia. Myös nikotiinittomista versioista on löydetty nikotiinia.  Nesteissä saattaa periaatteessa olla mitä vaan, koska nikotiininesteitä tuotetaan paljon laittomasti ulkomailta eikä niiden sisällöstä varmuudella tiedetä. Sähkösavukkeessa on moninkertainen määrä nikotiinia tupakkaan verrattuna.
Sähkösavukkeessa käytettävään nesteeseen lisätään erilaisia kemikaaleja, jotka saa höyryn maistumaan ja tuoksumaan vaikka persikalta, mansikalta tai mintulta.  Sähkösavukkeen höyrystä on löydetty terveydelle haitallisia aineita mutta vielä ei tarkkaan tiedetä esim. sähkösavukkeiden pitkäaikaisvaikutuksista. Nikotiini vaikuttaa riippuvuuden kehittymisen lisäksi haitallisesti esimerkiksi sydämen toimintaan. Sähkösavukkeen höyry vaikuttaa myös keuhkoihin ja sen toimintaan alentavasti. Sähkösavukkeesta tulevat muut myrkyt kuten kadmiun ja lyijy ovat omiaan vahingoittamaan kehittyvän ja kasvavan lapsen aivoja ja oppimiskykyä.

Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Salon kaupungissa.  Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömyyttä sekä savuttomia että nikotiinittomia elintapoja. Tavoitteena on myös vähentää niistä koituvia haittoja. Kuntalaisten terveyttä tulee edistää vaikuttavia ja tutkittuja menetelmiä käyttäen. Lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä vahvistetaan lasten yksilöllisiä suojatekijöitä kuten esim. itsetuntoa ja kehittämällä heidän kieltäytymistaitoja. Lisäksi tietoa esim. sähkösavukkeista annetaan ikätasolle sopivalla tavalla.

Salossa aloitetaan talvella 2024 systemaattinen vitosluokkalaisten päihdekasvatus opetussuunnitelman rinnalla. Päihdekasvatuksen toteuttaa Salon ammattiopiston viimeisen vuosiluokan lähihoitajaopiskelijat. Päihdekasvatusta ja sen kehittämistä, toteutumista ja arviointia koordinoi kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori. Päihdekasvatuksella pyritään edellä mainittujen asioiden vahvistamisen lisäksi estämään liian aikainen päihteiden käytön aloittaminen