Hyppää sisältöön
Hyvinvointiblogissa Salon kaupungin asiantuntijat seuraavat ja kirjoittavat artikkeleita ajankohtaisista kaupungin asukkaiden hyvinvointiin liittyvistä aiheista laajalla spektrillä. Kynän varressa tai näppäimistön äärellä ovat pääasiassa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Satu-Maarit Hildén ja hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska mutta toisinaan myös muita vierailevia asiantuntijoita.

Kirjoittaja Satu-Maarit Hildén

Vastaa STM:n kyselyyn, salolainen lapsi, nuori tai heidän vanhempansa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kehittää lainvalmistelua ja muuta kehittämistyötä. Hallituksen tahtotilana on mm. kehittää ja vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyden tuen saatavuutta. Parhaillaan STM:ssä on menossa lakimuutoksen valmistelu, jonka myötä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin saisi jatkossa helpommin tukea laadukkaasti. Kysely on auki 15.2.–31.3.2024.

STM toivoo vastauksia lapsilta ja nuorilta heidän omakohtaisten kokemusten ja näkemysten vuoksi mielenterveyspalveluihin hakeutumisesta. STM:aa kiinnostaa myös kuulla, minkälaista mielenterveyden avun tulisi lasten ja nuorten mielestä olla.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) haluaa kuulla lasten ja nuorten näkemyksiä mielenterveyteen liittyvän tuen saatavuudesta ja kehittämisestä. Kysely on auki 15.2.–31.3.2024. Vastauksia hyödynnetään lainvalmistelussa ja muussa kehittämistyössä.

Kyselyitä on kaksi. Yksi niistä on suunnattu alaikäisille lapsille ja nuorille ja toinen aikuisille. Aikuisille suunnattuun kyselyyn voivat vastata mm. alaikäisten lasten ja nuorten vanhemmat, täysi-ikäiset nuoret sekä mielenterveystyön ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisestä.

Mielenterveyden edistäminen on tärkeä ja oleellinen osa mielenterveysongelmien syntymisen ehkäisyssä. Salossa mielenterveyden edistäminen on osa hyvinvoinnin edistämistä ja sen kehittämiseksi tehdään töitä moniammatillisesti. Myös kuntalaisten on mahdollisuus osallistua kaupunkilaisten mielenterveyden edistämiseen kertomalla omia näkemyksiään ja ideoitaan mielenterveyden edistämisen kehittämiseksi ja suunnittelun pohjaksi. Voit ottaa yhteyttä esim. sähköpostitse tai sopia tapaamisesta kaupungintalolle satu-maarit.hilden@salo.fi .

Lisätietoa STM:n kyselystä tästä linkistä.