Hyppää sisältöön

Lapset, nuoret ja perheet

PELI on perheiden liikuntaneuvontapalvelu

PELI on  perheiden liikuntaneuvontapalvelu. Asiakkaalle maksutonta PELI – palvelua toteutetaan yhteistyössä liikuntapalveluiden, varhaiskasvatuksen, neuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa.
PELI – neuvonnalla pyritään lisäämään koko perheen arkiaktiivisuutta ja yhteistä liikuntaa sekä lapsen yleistä kehitystä tukevaa liikkumista. Jos sinua mietityttää perheen tai yksittäisen lapsen liikkuminen, liikunta tai liikkumattomuus, niin PELI – lähetteen voit saada neuvolan, kouluterveydenhoitajan tai muun terveyspalvelujen henkilökunnan tekemänä. Voit olla myös itse suoraan yhteydessä PELI – neuvonnasta vastaavaan liikunnanohjaajaan essi.kuivalainen@salo.fi

Mitä saan perheiden liikuntaneuvonnan kautta?

Perheiden liikuntaneuvonnan kautta on mahdollista saada tietoa liikuntapalvelujen sekä yhdistysten/-yritysten järjestämästä toiminnasta

  • innostusta liikkumisen aloittamiseen
  • ideoita aktiivisuuden lisäämisestä arkeen
  • uusia liikuntaharrastuksia
  • uusia kavereita

NUOLI on nuorten liikuntaneuvontapalvelu

Nuorelle (alle 20-vuotias) maksutonta NUOLI –palvelua toteutetaan yhteistyössä liikuntapalveluiden, koulun ja kouluterveydenhuollon kanssa. NUOLI –neuvonnalla pyritään tukemaan nuoren liikkujaidentiteetin muodostumista. Ohjaajan rooli määräytyy nuoren tarpeiden mukaan ja nuorella on itsellään mahdollisuus vaikuttaa siihen miten neuvonta etenee. NUOLI –lähetteen voit saada kouluterveydenhoitajan tai muun terveyspalvelujen henkilökunnan tekemänä, myös sosiaalipalvelut voivat ohjata liikuntaneuvontaan. Lapsille ja nuorille on myös ohjattua matalankynnyksen liikuntatoimintaa, näistä voit tiedustella suoraan liikunnanohjaajalta essi.kuivalainen@salo.fi