Hyppää sisältöön

Lapset, nuoret ja perheet

Peli -perheiden liikuntaneuvonta

PELI on  perheiden liikuntaneuvontapalvelu. Asiakkaalle maksutonta PELI – palvelua toteutetaan yhteistyössä liikuntapalveluiden, varhaiskasvatuksen, neuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa.
PELI – neuvonnalla pyritään lisäämään koko perheen arkiaktiivisuutta ja yhteistä liikuntaa sekä lapsen yleistä kehitystä tukevaa liikkumista. Jos sinua mietityttää perheen tai yksittäisen lapsen liikkuminen, liikunta tai liikkumatto-muus, niin PELI – lähetteen voit saada neuvolan, kouluterveydenhoitajan tai muun terveyspalvelujen henki-lökunnan tekemänä. Voit olla myös itse suoraan yhteydessä PELI – neuvonnasta vastaavaan liikunnanohjaajaan essi.kuivalainen@salo.fi

Mitä saan perheiden liikuntaneuvonnan kautta?

Perheiden liikuntaneuvonnan kautta on mahdollista saada tietoa liikuntapalvelujen sekä yhdistysten/-yritysten järjestämästä toiminnasta

  • innostusta liikkumisen aloittamiseen
  • ideoita aktiivisuuden lisäämisestä arkeen
  • uusia liikuntaharrastuksia
  • uusia kavereita

Mennääs ulos! – luontoliikuntahaaste perheille

Haaste kannustaa lähiympäristön tutkimiseen, kulttuurin ja liikunnan yhdistämiseen ulkoilussa sekä luonnon kokemiseen moniaistisesti.

Mennääs ulos!