Hyppää sisältöön

Rasti 15 Rantaruovikko

Halikonlahden laajoissa rantaruovikoissa kasvaa etenkin järviruokoa, mutta myös osmankäämiä. Osmankäämit kasvat tiheinä, mutta yksittäisinä ryhmittyminä. Rantaruovikot antavat suojaa samalla kerttusille, viiksitimaleille, pajusirkuille, sorsille, sotkille, uikuille, rantakanoille, kaulushaikaroille ja ruskosuohaukoille. Syysmuuton aikana ruovikoita käyttävät yöpymispaikkoina muun muassa suuret pääsky- ja kottaraisparvet. Rannan kookkaissa linnunpöntöissä pesii telkkä.

Rantojen lähellä viihtyvät myös vesimyyrät ja piisamit. Kesäöinä rannoilta kantautuu yleisinä ruoko- ja rytikerttusien ja harvinaisena rastaskerttusen säksättävää ja kimeää laulua.
Halikonlahden rannoilla liikkuu lokkeja lähes ympäri vuoden. Naurulokit pesivät yhdyskuntina ruovikossa ja kalalokit yksittäisinä pareina alueen rantakallioilla. Muuttoaikaan lahdella liikkuu parvittain pikkulokkeja ja harmaalokkeja.

Suomalaisista lokeista kookkain on merilokki, joka viihtyy lähinnä ulkosaaristossa. Nuoria merilokkeja näkyy kuitenkin usein vierailijoina harmaalokkiparvissa Halikonlahdella keskellä kesääkin. Arktisia ja harvinaisia vieraita ovat isolokki ja pikkukajava.

Järviruokoa. Kuva: CC: Le.Loup.Gris:

Järviruokoa Kuva CC Le Loup Gris

Osmankäämiä

Osmankäämiä

Ruokokerttunen

Ruokokerttunen

Naurulokki. Kuva: CC: Matti Suopajärvi

Naurulokki. Kuva: CC: Matti Suopajärvi