Hyppää sisältöön

Viurila

Edessä levittäytyvä Viurilanlahti on merkittävä lintukosteikko, joka on valtioneuvoston vahvistama linnustonsuojelualue.

Alueella pesii runsaasti vesilintuja, lokkeja, kahlaajia ja muita kosteikkojen ja rantaniittyjen lintuja. Lintujen muuttoaikoina Viurilanlahti on tärkeä levähdys- ja ruokailualue linnuille.

Lahti on matala ja rannat ruovikkoiset. Valtalajeina ovat järviruoko, osmankäämi ja kaisla. Vesikasveista löytyvät myös ulpukka, lumme, ahvenvita ja palpakko.

Rantakivissä on rehevöitymisestä hyötynyttä rihmalevää, ahdinpartaa.

Pesimäaikaan rannoilla lentelee värisevin siivin alueen yleisin kahlaaja, rantasipi. Vesilinnuista on kesällä helposti nähtävillä rehevien vesien tyyppilajeja, kuten punasotkia, lapasorsia ja silkkiuikkuja.

Ruovikko