Hyppää sisältöön

Lukudraamaa kolmannessa luokassa

Armfeltin koulun kolmannen luokan oppilaat pääsivät osallistumaan Niilo Mäki Instituutin ReadDrama-hankkeeseen. Hankkeessa tutkitaan, kuinka lukuteatterin avulla voidaan tukea heikosti lukevien lukusujuvuutta, luetun ymmärtämistä ja ääneen lukemisen taitoja sekä oppimismotivaatiota.  

Erityisopettaja ja kolmannen luokan opettajat olivat valinneet ReadDrama-ryhmään viisi oppilasta, joilla oli haasteita lukemisessa. Koska projekti oli osa Niilo Mäki Instituutin tutkimusta, tekivät nämä viisi projektiin osallistuvaa oppilasta sekä viisi verrokkioppilasta sekä alku- että lopputestauksen, joissa testattiin niin lukutaitoa kuin motivaatiotakin. Niilo Mäki Instituutilta tuli myös tarkat tuntisuunnitelmat ja materiaalit kahdeksanviikkoiseen projektiin. 

Prosessin aikana oppilaat harjoittelivat esittämään kokonaisen pienen näytelmän yleisölle. Prosessin alussa oppilaat olivat vahvasti sitä mieltä, että haluavat esittää näytelmän pehmoleluilleen, mutta saatuaan itseluottamusta lukijoina yleisöksi kutsuttiin omat opettajat sekä parhaat ystävät. Esityksen tekeminen haastoi oppilaita monella tapaa. Vuorosanoja ei tarvinnut opetella ulkoa, mutta vaatii myös valtavaa keskittymiskykyä seurata käsikirjoituksesta näytelmän etenemistä. 

Prosessin aikana tehtiin monenlaisia draamaharjoituksia, jotka ryhmäyttivät oppilaita ja loivat turvallisen oppimisympäristön. Draamaharjoitusten avulla oppilaat myös tutustuivat tarkkaan jokaiseen roolihahmoon ennen kuin saivat omat roolinsa. Monille oman roolin saaminen oli oppimisprosessin käännekohta. Kun oppilaat saivat astua omaan roolihahmoonsa ja käsikirjoitusta alettiin näytellä, viimeisetkin lukuteatteriin varauksella suhtautuneet oppilaat heittäytyivät täysillä mukaan. 

Draamassa todella on taikaa. Sen saimme huomata projektin aikana. Osalla oppilaista oli suuria haasteita teknisessä lukutaidossa, osalla taas motivaatiossa. Pikkuhiljaa kuitenkin jokainen oppilas yksi toisensa jälkeen innostui lukemaan ääneen ja eläytymään. Joka tunnin jälkeen oppilaat antoivat palautteensa tunnin sujumisesta hymiöjanaan, ja oli palkitsevaa huomata, miten suupielet viikko viikolta nousivat ylemmäs.  

Todennäköisesti oppilaiden lukusujuvuus, luetun ymmärtäminen ja ääneen lukemisen taitokin paranivat. Tärkeintä olivat kuitenkin lukudraaman antamat onnistumisen kokemukset sekä lukuinnostuksen herääminen, sillä niiden avulla lukutaito kyllä kehittyy. 

Piia Ukura