EtusivuAjankohtaistaSuomi hakee EU:n rahoitustukea Turun tunnin junan ja Suomi-radan suunnitteluun

Suomi hakee EU:n rahoitustukea Turun tunnin junan ja Suomi-radan suunnitteluun

Raha-asiainvaliokunta on tänään 20.2.2020 puoltanut CEF-tukihakemuksia mm. Turun tunnin junan ja Espoon radan suunnitteluun. Seuraavaksi asia on talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyssä 3.3.2020 ja sen jälkeen alkaa kuntien päätöksentekoprosessi.

Turun tunnin juna

Liikenne- ja viestintäministeriö hakee raideliikenteen kehittämiseen yhteysvälillä Helsinki-Turku 37,5 miljoonaa euroa. Hankkeen suunnittelun kokonaisbudjetti on 75 miljoonaa euroa.

Helsinki-Turku-yhteys on tärkeä osa TEN-T-ydinverkon Skandinavia-Välimeri-käytävää. Nykyinen junayhteys Helsingistä Turkuun on mutkikas ja hidas. Rahoitusta haetaan Espoo-Salo-oikoradan suunnitteluun. Espoo-Salo-oikorata lyhentäisi Helsinki-Turku-rataa. Se mahdollistaisi nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välillä sekä lähiliikenteen kehittämisen Kirkkonummen ja Lohjan sekä Vihdin suuntaan. Lisäksi rahoitusta haetaan Salo-Turku-kaksoisraiteen suunnitteluun. Kaksoisraide mahdollistaisi enemmän junavuoroja ja junien sujuvan kohtaamisen Salon ja Turun välillä.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote:
https://www.lvm.fi/-/suomi-hakee-eu-n-rahoitustukea-turun-tunnin-junan-ja-suomi-radan-suunnitteluun-1033403

Julkaistu: 20.2.2020 15:11

Takaisin