Hyppää sisältöön
Hyvinvointiblogissa Salon kaupungin asiantuntijat seuraavat ja kirjoittavat artikkeleita ajankohtaisista kaupungin asukkaiden hyvinvointiin liittyvistä aiheista laajalla spektrillä. Kynän varressa tai näppäimistön äärellä ovat pääasiassa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Satu-Maarit Hildén ja hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska mutta toisinaan myös muita vierailevia asiantuntijoita.

Kirjoittaja Satu-Maarit Hildén

Päihdekasvatus osana ehkäisevää päihdetyötä Salossa

Salon kaupunki ja Salon ammattiopisto päättivät syksyllä 2023 yhteisestä työelämälähtöisestä ja tarpeesta nousevasta yhteistyöhankkeesta. Sähkötupakointi on jo muutaman vuoden ajan lisääntynyt valtakunnallisesti lasten ja nuorten keskuudessa ja toimenpiteitä sähkötupakoinnin vähentämiseksi ja aloittamisen ehkäisemiseksi tarvitaan.

Neljä faktaa joita et ehkä tiennyt sähkötupakasta

  1. Sähkötupakka eli vape koostuu akusta, nestesäiliöstä, höyrystimestä ja suukappaleesta. Sähkötupakka toimii siten että höyrystin, joka sijaitsee nestesäiliössä, saa lämpönsä akusta, joka varastoi lämmön lisäksi myös virtaa. Nikotiinineste imeytyy höyrystimeen nestesäiliöstä. Kun neste lämpenee, höyrystin höyrystää nikotiininesteen, jonka käyttäjä imee ja hengittää sisään keuhkoihin höyrystimessä olevan suukappaleen kautta.
    Keuhkoihin menee höyryn mukana mm. nikotiinia, lyijyä, glyserolia ja muita haitallisia ja kuumentuessaan syöpävaarallisia aineita.  Nikotiinin pahaa makua on pyritty poistamaan lukuisilla eri mauilla. Viime viikolla netissä myynnistä olevista sähkösavukkeista laskettiin tarjolla olevan ainakin 890 eri makuista nestettä. Näillä mauilla houkutellaan erityisesti lapsia ja nuoria polttamaan sähkötupakkaa .
  2. Sähkösavukkeiden käyttö altistaa terveyshaittojen lisäksi myös rikollisuudelle. Sähkösavukekauppaa käydään mm. somessa ja kouluissa. Myyjät ovat itse nuoria, nuorimman tiedetään olleen kahdeksanvuotias. Kaupankäyntiin kuuluu valitettavasti uhkailu, pakottaminen ja fyysinen väkivalta. Sähkötupakasta aiheutuu kohtuutonta haittaa sivullisille mm. busseissa ja koulujen wc-tiloissa.
  3. Lukuisten terveysvaikutusten lisäksi sähkötupakka-laite itsessään on ongelmajätettä. Ongelmajäte kuuluu muualle kuin sekajätteille tarkoitettuun roskienkeräysastiaan.  Sähkötupakan akku on joko litiumioniakku tai litiumpolymeeriakku.  Litiumakut on toimitettava asiallisesti suojattuna kierrätyspisteisiin. Sähkötupakka-laite ei kuulu myöskään luontoon, jonne se liian usein päätyy.  Jos akku vahingoittuu esim. ladatessa tai liian korkeasta säilytyslämpötilasta johtuen, akku voi syttyä tuleen tai räjähtää.
  4. Sähkötupakassa olevaa nikotiinia saadaan tupakkakasvista. Tupakkaviljelmillä on yleistä käyttää lapsityövoimaa. Esim. Itä-Afrikassa sijaitsevalla Malawilla on arvioitu tupakkaviljelmillä työskentelevän 78 000 lasta nuorimpien ollessa vain viisivuotiaita. Heidän päivittäinen työpäivän pituus on 12 tuntia ja palkka hyvin pieni.
    Tupakkakasvia käsitellessä he altistuvat nikotiinille ja usein kärsivät nikotiinin yliannostusoireista ja -sairauksista. He joutuvat altistumaan myös fyysiselle väkivallalle ja seksuaaliselle hyväksikäytölle työskennellessään tupakkaviljelmillä. Yhdistyneet kansakunnat (YK) on todennut, että tupakkaviljelmillä työskentelevistä lapsista suuri osa ei pysty käymään koulua. Koulunkäymättömyys ylläpitää köyhyyttä.

Lisää sähkötupakasta mm. salolaisilla lapsilla ja nuorilla tästä linkistä. 

Toimivat menetelmät käyttöön

Päihdekasvatus haluttiin kohdentaa salolaisille viidesluokkalaisille, sillä tutkimuksen mukaan Salossakin hyvin nuoret lapset kokeilevat ja käyttävät sähkötupakkaa. Lapset ja nuoret itse toivovat aikuisilta enemmän tietoa aiheesta ja tiukempaa suhtautumista asiaan aikuisilta eli heidän vanhemmilta ja muilta lähiympäristön aikuisilta.

Työskentelyn taustalle haluttiin tuore tietopohja päihdekasvatuksen vaikuttavista ja tehokkaista menetelmistä  Yksi ammattiopiston erikoisammattitutkintoa suorittava opiskelija tuotti lopputyönään erittäin mallikkaan kirjallisen työn lasten ja nuorten päihdekasvatuksesta. Sen pohjalta 11 lähihoitajaopiskelijaa lähti suunnittelemaan yhden tunnin (45min) mittaista päihdekasvatustuntia vitosluokkalaisille, jonka pääpainoksi sovittiin sähkötupakka. Suunnittelussa otettiin huomioon kohderyhmän kehitys ja ikä, sekä vitosluokan biologian opintojen sisältö ihmisen anatomiasta. Sen perusteella valikoitui yhdeksi tunnin aiheeksi paperinen ihmiskeho, johon lapset saivat laittaa post-it lappuja niiden elimien kohdalle, johon sähkötupakan haittavaikutukset kohdistuvat. Aihe tuotti paljon posti-it lappuja varsinkin sisäelimien kohdalle. Jotkut tiesivät, että nikotiini vaikuttaa myös aivoihin epäsuotuisasti. Tunnin päätteeksi kaikilla nuorilla oli toivottavasti se tieto, miten laajasti sähkötupakka voi vaikuttaa nuoren ihmisen elimistössä.
Ehkäisevän päihdetyön tutkimusten mukaan lasten ja nuorten olisi hyvä kehittää kieltäytymistaitoja välttääkseen sähkötupakan tai muiden päihteiden aloittamisen. Opiskelijat olivat omissa opinnoissaan oppineet visuaalisten materiaalien olevan hyvä tapa vaikuttaa ja se myös tutkimusten perusteella on todettu olevan vaikuttava ehkäisevän päihdetyön menetelmä. Tämän pohjalta kuvattiin kaksi videota siitä, millaisia tilanteita lapsi voi ulkomaailmassa kohdata ja miten niistä tilanteista selviäisi. Tavoite oli saada lapsia pohtimaan, miten itse toimisivat vastaavissa tilanteissa. Lopuksi keskusteltiinkin siitä, mikä voisi olla oikea tapa selvitä tilanteesta kieltäytymällä tarjotuista päihteistä.
Tunnin loppuun valikoitui vielä tietoaiheinen ja vuorovaikutteinen Kahoot-peli, jossa lapset olivat verkossa vastaamassa opiskelijoiden tekemiin päihdeaiheisiin kysymyksiin ja väittämiin. Tulokset heijastuivat reaaliajassa luokan taululle ja lapset olivat innoissaan tästä.

Käytännön kokemukset toteutuksesta

Kuvassa osa toteutuksesta vastanneista opiskelijoista ja opettajista

Opiskelijat pitivät tavasta suorittaa opintoja työelämälähtöisesti.  He kokivat, että päihdekasvatuksen vieminen kouluihin oli kivaa vaihtelua opiskelun arkeen. He saivat myös hyvää harjoitusta ryhmien ohjaamisen ammattimaisuudesta ja kokemuksen myös siitä, miten aina kaikki ei aina suju suunnitellusti mutta miten työelämässä joustavuutta vaaditaan ja joustavasti toimimalla voi saada asiat hoidettua. Esille nousi myös tärkeitä asioihin joihin tulee kiinnittää huomiota toteutuksen näkökulmasta ja hyviä ideoita seuraaville opiskelijoille, jotka ensi vuonna toteuttavat päihdekasvatustunnin.
Voidaan ylpeästi todeta nuorten opiskelijoiden näyttäneen kykynsä suunnitella ja toteuttaa jotain sellaista, jota ei ole ennen tehty Salon kaupungissa. Ennen kaikkea he osoittivat olevansa valmiita siirtymään työelämään tämän kevään jälkeen.

Muutamalta opettajalta saadun kommentin perusteella opiskelijoiden pitämä päihdekasvatustunti oli ajankohtaisuudellaan ja sisällöllään tärkeä lisä perusopetuksen rinnalla.

Kuulijoilta eli lapsilta kysyttiin tunnin jälkeen ”opitko jotain uutta”. Hieman yllättäen suuri osa kertoi jo tietäneensä tunnilla käydyt asiat. Tästä johtopäätöksenä voisi todeta, että päihdekasvatustuntia voisi miettiä vielä aikaisemmin pidettäväksi, mutta toisaalta, kertaus on aina paikallaan ja silloin se on vaikuttavaa ja tehokasta, kun aihe toistuu ja esitetään monessa paikassa eri toimijoiden toimesta.