EtusivuAjankohtaistaSalon sairaala 2023 –hankkeen toiminnallinen suunnitelma kaupunginhallituksen päätettäväksi

Salon sairaala 2023 –hankkeen toiminnallinen suunnitelma kaupunginhallituksen päätettäväksi

Vuonna 2018 käynnistetyn kaupungin strategisen kärkihankkeen Salon sairaala 2023 päätöksenteko etenee. Maanantaina (4.5.) kokoontuva kaupunginhallitus päättää Salon sairaala 2023 -hankkeen toiminnallisesta suunnitelmasta uudisrakennukseen ja nykyisten rakennusten peruskorjaukseen liittyen. Sairaalahankkeen toinen osapuoli eli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri teki vastaavan päätöksen tiistaisessa (28.4.) kokouksessaan.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa elinvoimaiset ja monipuoliset sairaalapalvelut Salon seudulla myös tulevaisuudessa riippumatta siitä minkälaiseen ratkaisuun tulevassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa päädytään.

Yhteisen sairaalan keskeinen toiminta-ajatus on perus- ja erikoistason palveluiden saumaton yhteistyö ja toiminnan jatkuva, yhteinen kehittäminen. Asiakkaalle yhteistyö tulee näkymään esimerkiksi siinä, että erikoissairaanhoitotarpeen jälkeen ei potilasta kuljeteta toiseen potilashuoneeseen, vaan perusterveydenhuolto jatkaa hoitoa samoissa tiloissa.

Uusi toiminta-ajatus tehostaa hoitoa, helpottaa henkilöstösuunnittelua ja tuo säästöä esimerkiksi logistiikkaratkaisuissa.
Hankkeen toiminnallista suunnittelua on tehnyt organisaatioiden yhteinen, moniammatillinen työryhmä.

Uudisrakennusten ja peruskorjauksen kustannusarvio on 57 miljoonaa euroa ja hankkeelle tullaan hakemaan valtion rahoitusta. Sairaalasuunnitelmaa on esitelty sosiaali- ja terveysministeriölle ja vastaanotto on ollut myönteinen liittyen erityisesti uuteen toiminta-ajatukseen.

Laajennusosan käsittävän uudisrakennuksen olisi tarkoitus valmistua sairaalanmäelle vuonna 2023, jonka jälkeen aloitetaan vanhojen rakennusten peruskorjaus ja lisärakentaminen. Osa nykyisen sairaala-alueen kiinteistöistä on niin huonokuntoisia, että ne tullaan purkamaan. Kokonaisuudessaan uusi sairaalakiinteistö olisi valmis vuonna 2027.

Kaupunginhallituksen päätös viedään tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kaupunginvaltuustolle. Rakennushankkeen seuraava vaihe on varsinainen suunnittelutyö, jonka on tarkoitus valmistua tulevana syksynä.

Kaupunginhallituksen kokous 4.5.2020

Julkaistu: 30.4.2020 08:51

Takaisin