EtusivuAjankohtaistaSalon kaupungin toimenpiteet koronatilanteessa valtioneuvoston linjausten johdosta

Salon kaupungin toimenpiteet koronatilanteessa valtioneuvoston linjausten johdosta

EDIT 12.5.2020 klo 18.15 / Ympäristöterveydenhuolto

Valtioneuvosto teki keskiviikkona 6. toukokuuta yleisistunnossaan periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi, joka tarkoittaa muun muassa yhteiskunnan eri toimintojen asteittaista ja hallittua palauttamista kohti normaalitilaa.

Tähän liittyen aluehallintovirastot tekivät 8.5. jatkopäätökset yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä 31.5.2020 asti.

Yli 500 hengen tilaisuudet ovat edelleen kielletty 31.7.2020 asti.


Kaupungintalo

Kaupungintalon sulku jatkuu 14.5. alkaen ja talo on suljettuna 2.8. asti. Asiakkaita palvellaan ajanvarauksella, puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta tai soittamalla kaupungin vaihteeseen (02 7781).

Kaupunginjohtajan linjauksella kaupungintalo oli jo aiemmin sovittu suljettavaksi kesätauon ajaksi 6.7. - 2.8. Valtioneuvoston linjausten johdosta ei ole perusteltua avata toimintaa aikavälillä 14.5. - 5.7.

Päätös koskee myös henkilöstöravintola Kaneliomenaa, jonka henkilöstö työskentelee
väliaikaisesti muissa tehtävissä poikkeustilanteen aikana.


Halikon virastotalo

Kaupunkikehityspalvelujen sekä rakennus- ja ympäristövalvonnan asiakaspalvelu Halikon virastotalolla tapahtuu edelleen 14.5. - 2.8. välisenä aikana puhelimitse, sähköpostitse tai ajanvarauksella. Yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta tai soittamalla kaupungin vaihteeseen (02 7781). Vioista voi ilmoittaa arkisin virka-aikana numeroon 044 778 5301.


Etätyö

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti etätyöskentelyä jatketaan kaikissa kaupungin toimipisteissä mahdollisuuksien mukaan toistaiseksi.


Toimielinten kokoukset

Toimielimet kokoontuvat etänä kesän kokoustaukoon eli kesäkuun loppuun asti. Syyskauden kokouksista tiedotetaan erikseen kesän aikana.


Lukio-opetus

Lukioissa etäopetus jatkuu kevätlukukauden loppuun asti, jolloin myös lukiotiloja on mahdollista käyttää perusopetuksessa väistötiloina korona-ajan lähiopetuksen järjestämisessä.

Salon lukioiden kevään ylioppilasjuhla 30.5. siirretään pidettäväksi lauantaina 29.8., mikäli koronavirustilanne on tuolloin helpottunut. Ylioppilasjuhlien siirto ei viivästytä opiskelijan valmistumista. Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksen mukaisesti ylioppilas- ja päättötodistukset lähetetään saajille postitse kevään aikana.


Perusopetus

Perusopetuksessa siirrytään lähiopetukseen 14.5. alkaen. Oppilaita ja huoltajia on ohjeistettu ja tiedotettu asiaan liittyen Wilman kautta. Myös koulujen iltapäivätoiminta käynnistyy normaalisti.

Perusopetuksessa ei järjestetä perinteisiä kevätjuhlia. Lauantaina 30.5. kouluilla järjestetään ensisijaisesti oman opetusryhmän yhteinen tilaisuus, jonka kesto on pisimmillään kaksi tuntia. Koulut tiedottavat asiasta tarkemmin Wilman kautta.


Koulukuljetukset

Kaupunki seuraa koulukuljetusten osalta valtakunnallisia ohjeita. Valtakunnalliset ohjeistukset voivat vielä tarkentua, mutta tämän hetkisten tietojen perusteella koulukuljetukset ollaan järjestämässä samoin kuin ennen etäopetukseen siirtymistä.

Tärkeää on, että jokainen toimii vastuullisesti. Tärkein suojautumistoimenpide on varmistaa, ettei sairaana matkusteta. Lisäksi pidetään mahdollisuuksien mukaan etäisyyttä, istutaan väljästi ja huolehditaan käsihygieniasta. Kuljetusyritykset huolehtivat kulkuneuvojen siisteydestä ja pintojen puhtaudesta.


Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimipaikat ovat auki normaalisti lukuun ottamatta avointa varhaiskasvatuksen toimintaa, joka jatkuu elokuussa.


Musiikkiopisto

Musiikkiopiston toiminta jatkuu 14.5. Tunteja pidetään oppilaille ajalla 14.5. - 29.5. ja uusien oppilaiden pääsykokeet 28.- 29.5.

Maksuhyvitykset on käsitelty opetuslautakunnassa 21.4. ja lautakunnan päätöksen mukaan sulun aikana pitämättä jääneet tunnit hyvitetään.


Nuorisopalvelut

Nuorisotilat pidetään edelleen suljettuina. Nuorten työpajat toimivat digitaalisissa pajoissa ja yksilötapaamisin. Nuoriso-ohjaajista tavoitat tällä hetkellä yhteystiedoista (nuortensalo.fi/yhteystiedot/) ja e-Nuorisopalvelut-sivuilta (nuortensalo.fi/e-nuorisopalvelut/) löytyvät henkilöt. Heihin voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa.

Nuorisotilat ja nuorten työapajatoiminta avautuvat asteittain 1.6. alkaen.


Kansalaisopisto

Toimintaa avataan taiteen perusopetuksen osalta valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Taiteen perusopetusta jatketaan 18.5. alkavalla viikolla ja siitä tiedotetaan opiskelijoille tarkemmin viimeistään 14.5. Muuta keskeytynyttä opetusta ei kevätlukukaudella enää jatketa.

Muu mahdollinen asiakaspalvelu hoidetaan puhelimitse ja sähköpostitse sekä tiedottamalla opiston verkkosivuilla (www.salo.fi/kansalaisopisto) ja sosiaalisessa mediassa.

Aikuisten perusopetus jatkuu etäopetuksena 29.5. asti.

Kurssimaksupalautuksista päätetään vapaa-ajan lautakunnassa 14.5. ja tiedotetaan tämän jälkeen.


Kirjastopalvelut

Salon pääkirjaston sekä Halikon ja Perniön lähikirjastojen ulkopalautusluukut avautuvat 14.5.
Ajalla 18.5. - 31.5. Salon kirjastoissa toimii take away -tyylinen pika-asiointi, jolloin kirjastoista voi lainata saapuneita varauksia, joista on tullut noutoilmoitus, ja palauttaa aineistoa.

Omatoimikirjasto eivät ole auki eivätkä kirjastoautot kulje.

Muut kuin lainaustoiminnan kannalta välttämättömät tilat on suljettu eikä oleskelua tai muuta toimintaa kirjaston tiloissa sallita toukokuussa. Tietokoneiden käyttö, lehtien lukeminen, hyllyssä olevan aineiston lainaaminen ei onnistu. Kirjastotiloissa ei tulisi olla kuin korkeintaan 10 asiakasta kerrallaan.

Verkkokirjastosta voi tarkistaa lainojen eräpäivät sekä sen, onko oma varaus noudettavissa. Verkkokirjastoon pääsee osoitteesta www.vaskikirjastot.fi.

Toukokuun aikana ainoastaan verkkomaksaminen on mahdollista.

Toukokuun pika-asioinnin aukioloajat ja muu tarkempi tietä löytyy kaupungin verkkosivuilta: www.salo.fi/kirjasto

Muiden palveluiden osalta kirjastot avataan asteittain 1.6. alkaen. Kirjaston tapahtumat ja ryhmävierailut on peruttu heinäkuun loppuun asti.


Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelujen hallinnon ja suunnittelun sekä ulkoliikuntapaikkojen työntekijät palaavat töihin 14.5. Ulkoliikuntapaikkojen osalta asiakaspalvelua saa 14.5. alkaen numerosta 02 778 4725 tai liikuntapaikkamestareilta. Liikuntatoimiston ovet on suljettu ja asiakkaita palvellaan ajanvarauksella, puhelimitse tai sähköpostitse.

Ulkoliikuntapaikat avataan seuroille ja yleisölle pääsääntöisesti maanantaina 18.5 tai kun liikuntapaikkojen käyttöturvallisuus on varmistettu. Pukutilat ovat suljettuina toukokuun ajan.

Kaikkien ulkoliikuntapaikkojen käyttäjien tulee noudattaa valtioneuvoston ja terveysviranomaisten voimassa olevia määräyksiä ja linjauksia muun muassa turvaväleihin, kokoontumisrajoituksiin ja omaan terveydentilaansa liittyen eli vain terveenä liikutaan.

Saunalliset uimarannat avataan 1.6 ja saunattomat uimarannat 8.6. Uimarantojen saunojen ja sisäliikuntapaikkojen (esimerkiksi uimahalli) avaamisen osalta odotetaan lisäohjeita aluehallintovirastolta ja asiaan palataan myöhemmin. Toukokuun ajan sisäliikuntatilat ovat suljettuina.

Liikuntapalvelujen kesätoiminta käynnistyy kesäkuun alussa ja siitä tiedotetaan (muun muassa ilmoittautumisten osalta) niin pian kuin mahdollista verkkosivujen, sosiaalisen median, lehti-ilmoitusten ja Wilman avulla. Syksyn tilavuorojen anomisesta tiedotetaan toukokuun aikana.

Maksuhyvityksistä ja vuosikorttien aikahyvityksistä päätetään vapaa-ajan lautakunnassa 14.5. ja tiedotetaan tämän jälkeen.


Museopalvelut

Museopalveluissa odotetaan vielä lisäohjeita viranomaisilta. Elektroniikkamuseo ja paikallismuseoita on tarkoitus avata kesäkuussa, kun työntekijöiden ja kävijöiden turvallisuus on suunniteltu ja tarkistettu.

Kaikki museorakennukset ovat hyvin erilaisia ja paikallismuseoiden avaaminen pitää suunnitella yhdessä kutakin museota ostopalveluna auki pitävän yhteisön kanssa. Museopalvelut tai yhteistyöyhteisöt eivät järjestä kesän aikana tapahtumia tai ryhmäopastuksia museoissa, mutta museoiden ovet ovat auki.


Sosiaalipalvelut

Kehitysvammahuollon päivätoiminta Helmi ja Salon ja Perniön työtoiminnat avautuvat osittain 2.6. alkaen.

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään vain yksin tai lapsuuden kodissaan asuville jokaiselle asiakkaille erikseen ilmoitettavin tavoin. Jota turvalliset etäisyydet voidaan varmistaa, toiminta tapahtuu pienissä ryhmissä ja osaviikkoisesti.

Asumusyksiköissä asuville työ- ja päivätoimintaa ei avata, koska se lisäisi merkittävästi kontakteja ja tartuntariskiä. Asumisyksiköihin järjestetään toimintaa mahdollisuuksien mukaan.


Edunvalvonta

Edunvalvontatoimisto on edelleen suljettu. Asiointi hoidetaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Välttämättömät tapaamiset sovitaan hyvissä ajoin etukäteen varaamalla aika.

Edunvalvonnan yhteinen sähköposti on ja muut yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.salo.fi/edunvalvonta.


Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen osalta kaikki aikaisemmin annetut ohjeet muun muassa vastaanotolle saapumiseen liittyen ovat voimassa.

Perniön terveysaseman Tyks laboratorion näytteenottopiste on avattu 11.5. alkaen toistaiseksi supistetuilla aukioloajoilla. Aukioloajat ovat tiistai ja torstai kello 8 - 11. Halikon näytteenottopiste pysyy suljettuna. Salon sairaalan laboratorio palvelee normaalisti.

Kiskon terveysasema suljettuna viikon 21 eli 18. - 22.5.

Neuvolatoimintaa ja koulujen terveystarkastuksia lisätään asteittain.


Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden infopuhelin palvelee edelleen aikaisemmin ilmoitettuina aikoina ja tarkistussoitot yli 70-vuotiaille jatkuvat vielä ainakin ensi viikon ajan.

Vierailukäytäntöjen osalta on selvitty mahdollisuutta järjestää omaisten ja ympärivuorokautisessa hoidossa olevien asiakkaiden turvallisia tapaamisia esimerkiksi ulkotiloissa. Ohjeet vierailuihin liittyen ovat juuri valmistuneet.

Tapaamisten järjestäminen ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä vierailukiellon aikana:

- Ulkona tapaaminen onnistuu kaikissa yksiköissä
- Tapaaminen järjestetään esimerkiksi terassilla tai jos terassille kulku tapahtuisi osaston kautta, tapaaminen järjestetään muualla ulkotiloissa.
- Tapaaminen voi kestää pääsääntöisesti enintään 15 minuutin ajan.
- Tapaamiseen voi osallistua kerralla enintään kaksi vierailijaa.
- Etäisyyttä asukkaan ja vierailijan välillä tapaamisen aikana pitää olla vähintään kaksi metriä.
- Yksiköiden henkilöstöresurssit ovat rajalliset ja siksi tapaamisaika pitää aina sopia yksiköiden kanssa etukäteen. Vierailijan tulee ottaa yhteyttä etukäteen yksikköön puhelimitse, jossa sovitaan tarkka kellon aika tapaamiselle. Tapaamisia järjestetään päivittäin tietty määrä ja tasapuolisuutta noudattaen. Kerralla voi sopia vain yhden tapaamisajan.
- Yksikön työntekijä on paikalla tapaamisen ajan.
- Vierailijoiden pitää käyttää lisäsuojana kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista kasvomaskia tai esimerkiksi huivia suun ja nenän edessä. Suojan hankkii vierailija.
- Tapaaminen onnistuu vain, jos kummallakaan tapaamisen osapuolista ei ole hengitystieinfektioiden oireita.

Vanhuspalveluiden palveluohjausyksikkö (Tehdaskatu 4) on suljettu 14.5. - 2.8. ja palvelee asiakkaita ajanvarauksella, puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta tai soittamalla kaupungin vaihteeseen (02 7781).


Rakennus- ja ympäristövalvonta (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, maaseutupalvelut ja maatalouslomituspalvelut)

Kaikissa yksiköissä on etätyösuositus ja asiakkaita palvellaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse 2.8. asti. Tapaamisissa noudatetaan turvaetäisyyksiä ja käytetään tarvittaessa suojaimia.

Rakennusvalvonnan katselmuksia tehdään vain pakottavissa tapauksissa.

Maa-ainesvalvontaa voidaan tehdä suojaetäisyyksiä ja suojaimia käyttäen.

KORJATTU TEKSTI:

Ympäristöterveydenhuolto tekee tarkastuksia sisätiloihin valvontaviranomaisen riskiarvioinnin perusteella ja Ruokaviraston sekä Valviran ohjeita noudattaen. Valvonnassa pyritään minimoimaan kohteessa oleskelu ja hyödynnetään muita valvontakeinoja kuten asiakirjatarkastuksia.

Eläinlääkinnässä hoidetaan ensisijaisesti kiireelliset tapaukset ja tehdään valtakunnallisten terveydenhuolto-ohjelmien mukaiset tuotantoeläinten terveydenhuoltokäynnit.

Vesinäytteitä vastaanotetaan normaalin suunnitelman mukaisesti kerran kuukaudessa.Liikennepalvelut

Joukkoliikenteessä ei tule matkustaa sairaana. Lisäksi tulee pitää riittävää turvaväliä edellä olevaan matkustajaan linja-autoon noustessa ja poistua ajoneuvosta takaoven kautta, jotta vältetään turhaa kontaktia sisään tulevien matkustajien kanssa. Myös autossa pyydetään istumaan mahdollisimman väljästi. Kuljettajan takana olevat penkit tulee jättää tyhjiksi. Eristetyt penkit on linja-autoissa selvästi merkitty.

Lisäksi joukkoliikenteessä matkustavia kehotetaan käyttämään maksamiseen ensisijaisesti Waltti-matkakorttia tai Waltti-mobiililippua käteisen rahan sijaan, jotta kuljettajien ja matkustajien väliset kontaktit vähenevät. Palvelupisteellä asioinnin sijaan suosittelemme lisälataamaan matkakortit Waltin verkkokaupassa https://kauppa.waltti.fi.


Liikelaitos Salon Vesi

Salon Veden toiminta jatkuu normaalina, mutta toimisto on edelleen suljettu. Toimisto palvelee puhelimitse ja sähköpostitse. Tilanne arvioidaan uudelleen toukokuun lopussa.

Julkaistu: 12.5.2020 15:56

Takaisin