EtusivuAjankohtaistaKaupunginhallitukselle esitetään lomautusten rinnalle myös muita vaihtoehtoja

Kaupunginhallitukselle esitetään lomautusten rinnalle myös muita vaihtoehtoja

Koronatilanteen vuoksi käynnistetyt Salon kaupungin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maanantaina 11.5. erimielisinä eli työntekijäjärjestöt eivät hyväksyneet työnantajan ehdotusta. Yhteistoimintaneuvottelujen lopullisesta tuloksesta päättää ensi maanantaina kokoontuva kaupunginhallitus.

Neuvottelut alkoivat 30.3. ja silloin varauduttiin tilanteeseen, jossa lomautusten pituus olisi ollut yli 90 vuorokautta. Neuvottelujen aikana koronatilanne on jatkuvasti muuttunut, samoin kuin koronatilanteeseen liittyvät tulkinnat esimerkiksi toimintojen sulkemisista, palkanmaksun keskeytyksistä tai lomautuksen ulkopuolelle rajattavista toiminnoista. Neuvottelujen aikana ulkopuolelle rajattiin kriittiset sosiaali- ja terveyspalvelut, opettajat ja palkanmaksun keskeytyksellä ollut henkilöstö sekä muutamia yksittäisiä ammattiryhmiä.

Lopullisessa kaupunginjohtajan esityksessä lomautusten ulkopuolelle rajattiin vielä varhaiskasvatus sekä ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut, joihin tuottamien palvelujen kysyntään vaikuttaa jatkuvasti muuttuva koronatilanne.

Työnantajan ehdotus yhteistoimintaneuvottelujen päättyessä sisälsi kolmen viikon lomautuksen kuluvan vuoden aikana noin 270 työntekijälle tai viranhaltijalle hallintopalveluissa, talous- ja henkilöstöpalveluissa, rakennus- ja ympäristövalvonnassa, kaupunkikehityspalveluissa sekä sivistyspalvelujen johdossa ja hallinnossa ja koronan kannalta ei-kriittisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tällä tavoiteltiin yli 600.000 euron palkanmaksun vähenemistä.

Tehtyään kokonaisarvion tilanteesta on työnantaja valmistellut kaupunginhallituksen maanantaiseen kokoukseen yt-neuvottelujen tuloksesta poikkeavan esityksen, jonka taustalla ovat muun muassa kaupungin aikaisemmat kokemukset lomautuksista vuosina 2012 ja 2013 sekä kaupungin talouteen vaikuttava lomapalkkavelan muutos. Lomapalkkavelkaa on onnistuttu pienentämään jo viime vuonna yhtenä talouden tasapainottamiskeinona.

Kolmen viikon lomauttamisen sijasta kaupunginhallitukselle esitetään 7 päivän lomautusta tai vaihtoehtona sille 5 työpäivän palkatonta vapaata tai osa-aikaistamista sekä viimevuotista vielä vahvempaa paneutumista lomapalkkavelan pienentämiseen niin että kuluvan vuoden aikana lomat olisi pidetty 85 prosenttisesti. Lomautukset ja palkattomat vapaat tulisi pitää elokuun loppuun mennessä.

Lomautukset ja palkattomat vapaat koskisivat aikaisemmin määriteltyä noin 270 viranhaltijaa sekä työntekijää ja lomapalkkavelan pienentäminen koko henkilöstöä erityisesti nyt lomautettavia yksiköitä, varhaiskasvatusta ja ravitsemis- ja puhtaanapitoa sekä palkanmaksun keskeytyksen piirissä olleita yksiköitä, mutta mahdollisuuksien mukaan myös sosiaali- ja terveyspalveluita.

Seitsemän päivän lomautuksella tai 5 päivän palkattomalla vapaalla tavoitellaan 250.000 euron säästöjä ja lomapalkkavelan lyhentämisen vaikutukseksi arvioidaan kaupungin taseeseen 180.000 - 610.000 euroa.

Yhteensä tämän yhteistoimintamenettelyn piirissä olevilla toimenpiteillä (palkanmaksun keskeytys, viikon lomautus ja vuosilomien 85 %:nen pitäminen) tavoitellaan 1.100.000 - 1.530.000 euron henkilöstökulujen alenemaa.

Kaupunginhallituksen esityslista 18.5.2020

Julkaistu: 14.5.2020 08:27

Takaisin