Hyppää sisältöön
Hyvinvointiblogissa Salon kaupungin asiantuntijat seuraavat ja kirjoittavat artikkeleita ajankohtaisista kaupungin asukkaiden hyvinvointiin liittyvistä aiheista laajalla spektrillä. Kynän varressa tai näppäimistön äärellä ovat pääasiassa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Satu-Maarit Hildén ja hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska mutta toisinaan myös muita vierailevia asiantuntijoita.

Kirjoittaja Satu-Maarit Hildén

Korkki kii – tietoisesti

Olitko sinä yksi niistä alkoholia käyttävistä suomalaista, jotka päätyivät pitämään tipatonta tammikuuta tai muutoin vähensi alkoholin juomista? Onneksi olkoon, olet tehnyt suuren palveluksen itsellesi. Kehosi ja lompakkosi kiittää puhumattakaan niistä muista lukuisista hyödyistä, joita kuukauden mittainen alkoholin käyttämättömyys tuo tullessaan. Olisitko valmis jatkamaan ja ottamaan seuraavan askeleen?

Tipaton tammikuu on saanut seuraajakseen terveisiin elämäntapoihin kannustavan hörpyttömän, huikattoman tai humalattoman helmikuun, sen mukaan miten se käyttäjänsä suuhun istuu parhaiten. Jos olet ollut juomatta tammikuun, mikset voisi olla juomatta vielä toisenkin kuukauden tai ainakin vähentää alkoholin käyttöä entisestään? Moni on saanut tipattomasta tammikuusta pontta koko vuodenkin mittaiseen päihteettömyyteen ja aivan uuden elämäntyylin omaksumiseen. Sitä kautta on mahdollisuus valita myös elinikäinen raittius. Siinä apuna voi olla sober curious-ilmiö.

Yhä useampi ihminen valitsee täysraittiuden mm. siksi, että yhteiskunnassamme vallitsee trendi, joka ihannoi terveitä elämäntapoja ja hyvinvointia. Yhä harvempi aikuinen myöskään haluaa kuluttaa sunnuntaipäiväänsä krapulasta selviämiseen. Edellä mainittujen lisäksi raittiuden lisääntymiseen vaikuttavat vallalla olevat ilmiöt.  Maailmalta Suomeenkin levinnyt sober curious- ilmiö on tervetullut piristys suomalaiseen humalahakuiseen alkoholinkäyttökulttuuriin. Sober curious haastaa ihmiset pohtimaan omaa alkoholin käyttöään ja uteliaammin kohtaamaan tilanteet selvinpäin, joissa aiemmin on käyttänyt alkoholia, esimerkiksi juhliessa. Sober curious antaa mahdollisuuden tietoiselle alkoholin käytölle, mindful drinking- käytölle, joka on alkoholin kohtuukäyttöä.  Sober curious ei siis välttämättä edusta täysraittiutta, mutta antaa käyttäjälleen mahdollisuuden valita ja pohtia omia motiiveja alkoholin käytölleen tai käyttämättömyydelleen. Sober curious- ilmiön toivoisi leviävän etenkin nuorison keskuudessa: tämän myötä nuorison kiinnostus alkoholin juomisen aloittamiseen saattaisi oleellisesti vähentyä ja ajan saatossa ilmiö voisi levitä läpi ikäryhmien ja muuttaa vuosisatoja vanhoja humalajuomisen perinteitä. Ihmiset tulisivat myös tietoisemmiksi alkoholijuomisen syistä, jolloin esim. riippuvuuskäyttöä ei kehittyisi niin helposti.

Nuorten ja varsinkin alaikäisten täysraittius on toivottavaa monestakin syystä. Tutkimuksen mukaan (2023) täysin raittiit alaikäiset ovat mm. paremmassa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa ja menestyvät paremmin koulussa kuin ne nuoret, jotka juovat. Alkoholin käytön yhteys mielenterveysongelmiin on selvä. Täysin raittiit nuoret sairastavat vähemmän mielenterveysongelmia kuten masennusta kuin ne nuoret, jotka juovat säännöllisesti. Nuorten kohdalla kaikkea alkoholin käyttöä pidetään riskikäyttönä. Keski-ikäisillä aikuisilla pieni määrä alkoholia vähäisessä määrin näyttäsi toimivan masennusta ehkäisevänä tekijänä. Tämä ei kuitenkaan tutkimuksen mukaan todennäköisesti ole alkoholin ansiota, vaan vähäinen juominen heijastaa sosiaalista elämää, mikä suojaa masennukselta.

Pullon pysyvästi kiinni laittaminen ei välttämättä ole kaikille helppoa. Syyt miksi alkoholia käytetään, ovat hyvin moninaiset. Toisille alkoholin käyttö toimii mielialaa parantavana lääkkeenä, toisille palkintona viikon töistä, jollekin se toimii keinona unohtaa asioita ja heittäytyä viihteelle. Hyvä uutinen on se, että kaikkiin näihin löytyy ratkaisu myös pullon ulkopuolelta.  Apua ja tukea  alkoholin käytön lopettamiseen on saatavilla esim. netistä ja omasta terveyskeskuksesta.

Alkoholin käytön vähentämisen omaohjelma:

https://www.mielenterveystalo.fi/fi/paihteet/mista-apua-paihdeongelmaan

Päihdeneuvonta puhelimitse ympäri vuorokauden:

https://ehyt.fi/paihde-peli-info/paihdeneuvonta/

Lisätietoa sober curious – ilmiöstä
https://www.ept-verkosto.fi/blogi-tipaton-ja-sober-curious/