Osallistu

Vaikuta kansalaisena

Kansalaisvaikuttaminen tarkoittaa halua ja kykyä vaikuttaa itseään koskeviin ja yhteisiin asioihin. Se on lailla taattu oikeus kaikille kuntalaisille ja kansalaisille. Kansalaiset voivat vaikuttaa toimimalla yhdistyksissä, yhteisöissä ja poliittisissa puolueissa, tekemällä aloitteita valtuustolle ja lautakunnille , käymällä keskustelua tiedotusvälineissä ja verkossa sekä äänestämällä vaaleissa.

Kansalaisvaikuttaminen on osa tavallista elämää; vuoropuhelua ja toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Se on esimerkiksi arkista osallistumista oman lapsen koulun tai päiväkodin toimintaan, keskustelua omien terveyspalvelujen järjestämisestä tai osallistumista lähiympäristön talkoisiin.

Tee kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet käsitellään siinä toimielimessä, jonka toimivaltaan asia hallintosäännön mukaan kuuluu. Aloitteen johdosta tehtävät toimenpiteet saatetaan kuntalaiselle tiedoksi.
Aloitteen voi tehdä esimerkiksi kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Ota kantaa verkossa

Otakantaa.fi on keskustelufoorumi, jossa on mahdollista avata ja käydä keskusteluja.

Nuorikin voi vaikuttaa

Kuinka voit nuorena vaikuttaa Salon asioihin?
Tutustu nuorisovaltuuston toimintaan.

Seuraa asioita

Voit seurata vireillä olevia asioita kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta, joka fyysisesti sijaitsee kaupungintalolla osoitteessa Tehdaskatu 2.

Myös valtuuston, hallituksen ja kaikkien lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja voi seurata sähköisesti. Kaavoitukseen liittyvät suunnitelmat ovat nähtävillä Halikon virastotalolla. Kaavoitusprojekteille on omat seurantasivunsa.

Kaupungin viralliset ilmoitukset julkaistaan Salon Seudun Sanomissa tai Salonjokilaaksossa. Lisäksi Salon kaupunkitiedote jaetaan jokaiseen talouteen.

Valtuuston kokouksia voi seurata paikan päällä tai suorina videolähetyksinä sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta.

Kysy neuvoa

Kaupungin virastot ja palvelupisteet ovat kuntalaisia varten.

Alueellisista palvelupisteistä saa kaupungin toimintoihin liittyvää asiakasneuvontaa ja erilaisia hakemuslomakkeita. Niihin voi jättää kaupungin viranomaisille osoitettua postia. Palvelupisteissä ovat kuntalaisten käytettävissä myös kaikki kaupungin verkkopalvelut.

Anna palautetta

Voit antaa kiitosta ja kehitysideoita tai jättää kysymyksiä kaupungin palveluista ja toiminnasta. Myös kaikki sähköisiä palveluja koskevat palautteet ovat tervetulleita.

Palautesivulta voit antaa palautetta kaikista kaupungin palveluista.
Palautteisiin vastataan viimeistään kahden viikon kuluessa, jos palautteen antaja jättää yhteystietonsa.
Palautteet tallentuvat järjestelmään ja niistä tehdään koontiraportteja, joiden avulla kehitetään kaupungin palveluja. Toistaiseksi palautteita ei julkaista.

Salon karttapalvelussa voit antaa palautetta Palautekohteen kautta valitsemalla erilaisia kohteita ja niiden alla olevia aiheita. Esim. kohteeksi liikenneväylät ja aiheeksi katuvalot ja voit ilmoittaa sammuneesta lampusta pyörätien varrella tai kohteeksi ulkoliikuntapaikat ja aiheeksi uimarannat, jos on tarvetta valittaa täysinäisistä roska-astioista. Voit osoittaa havainnon kohteen kartalla ja liittää mukaan myös kuvia kohteesta. Lisätietoja: Hannu Kurppa, p. 02 778 5404.