Sähköiset palvelut ja lomakkeet


Hakeminen vanhusten asuntoihin

Asuntohakemus

Tuloselvityslomake vanhusten asuntoihin


Asunnonmuutostyöavustuksen hakeminen

Tuloselvityslomake asunnonmuutostyöt


Omaishoidon tuki

Näin haet omaishoidon tukea

1. Hae omaishoidon tukea vanhuspalveluiden omaishoidon palveluohjaajalta omaishoidon tuen hakemuksella. Hakemuksessa on valmiina osoite, mihin hakemus palautetaan.

2. Tutustu huolella omaishoidon tuen ohjeisiin ja tarkista, että omaishoidettava täyttää omaishoidon tuen kriteerit (kohta maksuluokat).

3. Liitä hakemukseen omaishoidettavasta joko lääkärintodistus (C-todistus, jolla voi hakea myös KELA:n eläkettä saavan hoitotukea) tai muu vastaava selvitys. Selvityksessä tulee ilmetä asiakkaan kokonaisvaltainen toimintakyky ja missä omaishoidettava tarvitsee hoitajan apua.

4. Omaishoidon tukea haettaessa edellytetään, että hoidettava on hakenut KELA:lta eläkettä saavan hoitotukea. Saattohoidon ajaksi haettaessa omaishoidon tukea ei edellytetä KELA:n eläkettä saavan hoitotuen hakemista.

5. Palauta omaishoidon tuen hakemus liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Salon kaupunki, vanhuspalvelut/omaishoidon tuki, Tehdaskatu 4, 24100 Salo. Voit palauttaa hakemuksen myös Palveluohjausyksikön postilaatikkoon, joka löytyy yksikön ulko-oven vierestä (punainen postilaatikko).


Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut koskevat henkilöitä, joilla on erityisiä liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät ole vaikeavammaisia. Kuljetuspalvelujen tarkoituksena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään. Kuljetuspalveluilla helpotetaan erityisesti ikääntyneiden, liikunta- tai toimintarajoitteisten henkilöiden arjessa selviytymistä.

Kuljetuspalveluhakemus


Veteraaniavustukset

Veteraaniavustusten myöntämisperusteet

Veteraanien avustushakemus