Hyppää sisältöön

6. luokka

Kuudennen luokan oppilaiden tiedostavan sekä vastuullisen elämäntavan opiskelua tuetaan kulttuurikasvatussuunnitelman avulla. Teemana on kestävä kehitys, ympäristö ja kestävän elämäntavan omaksuminen. Oman identiteetin kehittymisen tukeminen jatkuu erityisesti muihin kulttuureihin tutustumisen kautta tarkastellen, havainnoiden ja monimuotoisuuden ymmärtämistä tukien.

Omatoimista teemaan sopivaa kulttuurikasvatussisältöä

Omaa ilmaisua ja uusia ilmaisukeinoja voi harjoitella luokan kanssa Runovideopajassa. Pajan tavoitteena on tutustuttaa osallistujia matalalla kynnyksellä runouteen ja runojen tekemiseen. Paja yhdistää sanalliseen ilmaisuun myös kuvaa ja ääntä, ja tukee siten monilukutaidon kehittymistä. Mitä tapahtuu, kun sanoja, ääniä, liikettä, värejä ja valoa yhdistetään toisiinsa? Pajaprosessin voi ajatella yhteisenä leikkinä, jonka aikana voi kokeilla erilaisia ilmaisukanavia ja pitää hauskaa.

 

Lukuvuosi 2021-22, opettajan info

Konsertti

Kuudennen luokan ohjelmassa Nappulassa on konserttikokemus kaikille Salon kuudesluokkalaisille! Konsertit toteutetaan yhteistyössä Kulttuuriosuuskunta Uulun sekä Konserttikeskuksen kanssa ja ne toteutetaan pääosin koulukiertueina. Osa konserteista järjestetään syyslukukauden aikana, osa kevätlukukaudella. Yleiset kulttuuripalvelut ottavat yhteyttä kouluihin konserttien aikatauluista sekä käytännön järjestelyistä. Pienillä kouluilla konsertit voidaan toteuttaa 5-6-luokkalaisille tai laajemmalle kohderyhmälle, riippuen oppilasmäärästä ja konserttitilan koosta. Konserttien teemoissa ja/tai oheistehtävissä kiinnitetään huomiota kestävän kehitykseen ja monimuotoisuuteen.

Kirjasto

Kirjaston kouluille suunnatut palvelut, esim. Salosen lukudiplomi, kirjasarjat ja kirjakassit, ovat kaikkien luokka-asteiden käytössä. Lue lisää täältä.