Hyppää sisältöön
Vapaa-aika ja matkailu

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Salon kaupungin vapaa-aikapalvelut sekä lasten ja nuorten palvelut ovat käynnistäneet kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelutyön.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kaupungissa osana opetusta. Se laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä. Se pohjaa kaupungin omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja nivoo yhteen eri oppiaineita.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa työstetään taidealakohtaisissa pientyöryhmissä, joista jokaisesta kuuluu edustaja suunnitelman päätyöryhmään. Päätyöryhmä koottiin 2019 loppusyksyllä tehdyn koulu- ja päiväkotikyselyn perusteella, jossa kysyttiin koulujen ja päiväkotien kulttuurikasvatuskäytäntöjä sekä tiedusteltiin halukkuutta työryhmään osallistumiseen. Työryhmään kuuluu päiväkotien ja koulujen edustajia sekä kulttuuripalveluja tuottavien tahojen edustajia.

Kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä koordinoi Yleiset kulttuuripalvelut.

Yhteystiedot:

Sini Lundgrén
Kulttuurituottaja
sini.​lundgren​@​salo.​fi​
02 778 4983

Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo
Postiosoite: PL 77, 24101 Salo
www.salo.fi/kulttuuri