Hyppää sisältöön

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Salon kaupungin vapaa-aikapalvelut sekä lasten ja nuorten palvelut käynnistivät alkuvuonna 2020 kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelytyön. Keväällä 2021 suunnitelmasta valmistui pilotointivaiheen versio, jota aletaan toteuttaa syyslukukaudella 2021.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa pilotoidaan koko kaupungin laajuisesti Salon kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä sekä perusopetuksessa lukuvuonna 2021-22.

Tutustu pilotointivaiheen suunnitelmaan täällä. (pdf) (384,50 Kt)

Osallistu nimikilpailuun 18.5.-2.6.2021 (siirtyy ulkoiselle sivustolle nimikilpailulomakkeeseen)

Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kaupungissa osana opetusta. Se laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä. Se pohjaa kaupungin omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu opetussuunnitelmiin ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja nivoo yhteen eri oppiaineita.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa on työstetty monialaisessa ja moniammatillisessa työryhmässä sekä taidealakohtaisissa pientyöryhmissä. Kulttuurikasvastussuunnitelman työryhmä koottiin 2019 loppusyksyllä tehdyn koulu- ja päiväkotikyselyn perusteella. Kyselyssä kartoitettiin koulujen ja päiväkotien kulttuurikasvatuskäytäntöjä sekä henkilökunnan kiinnostusta työryhmään osallistumiseen. Työryhmään kuuluu päiväkotien ja koulujen edustajia sekä kulttuuripalveluja tuottavien tahojen edustajia.

Kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä koordinoi Yleiset kulttuuripalvelut.

Yhteystiedot:

Sini Lundgrén
Kulttuurituottaja
sini.​lundgren​@​salo.​fi​
02 778 4983

Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo
Postiosoite: PL 77, 24101 Salo
www.salo.fi/kulttuuri