Hyppää sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä sekä edistää paluuta avoimille työmarkkinoille tai edistää osallistumista muihin työkykyä ohjaaviin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan voi aloittaa aktivointisuunnitelman tekemisen jälkeen. Suunnitelman tekee TE-toimiston asiantuntija, sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja ja työtön työnhakija yhdessä.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Työtoimintaa toteutetaan kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla ja uskonnollisissa yhdyskunnissa. Työtoiminta voi olla työnomaista toimintaa, esim. avustavat tehtävät päiväkodissa, suurtalouskeittiössä, vanhustyössä jne., työpajatoimintaa; tekstiili, puutyö, catering, ohjelmointi, kiinteistöhuolto jne. tai ryhmämuotoista toimintaa, ks. ryhmät alempana tällä sivulla.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö

suunnitelmaan perustuvaa ja toimintakyvyn mukaista
mielekästä ja riittävän vaativaa, toisille lähellä työelämää ja toisille totuttautumista työelämän pelisääntöihin
yksilöllisesti räätälöityä huomioiden sekä osallistujan kyvyt, taidot, toiveet ja tavoitteet että työtoimintapaikan tarpeet.
Kuntouttavan työtoiminnan kesto

järjestetään 3 – 24 kuukauden jaksoksi kerrallaan
toimintapäiviä voi olla 1 – 4 pv/ vk
vähintään 4 tuntia/ pv.
Toimeentulo kuntouttavan työtoiminnan aikana

työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa
kulukorvaus 9 €/ toimintapäivä matkakorvaus halvimman matkustustavan mukaan
kulukorvaus ja matkakorvaus eivät pienennä asiakkaan muita etuisuuksia.
Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työmarkkinatukeen voidaan maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä. Korotusosa on 4,74 €/ päivä.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa. Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla tapahtuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Työtoiminnassa sovelletaan työturvallisuuslakia.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Salorankatu 5-7, 24240 Salo

Ota yhteyttä ohjaajaan / työnsuunnittelijaan sukunimesi alkukirjaimen mukaan.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Teija Lampela
02 778 3091
teija.​lampela​@​salo.​fi​
TYP-asiakkaat A-K -kirjain

Työnsuunnittelija
Marjo Kuitunen
02 778 6562
marjo.​kuitunen​@​salo.​fi​
A-G -kirjain ja
TYP-asiakkaat L-Ö -kirjain

Työnsuunnittelija
Timo Kanerva
046 921 4007 ja 02 778 6555
timo.​kanerva​@​salo.​fi​
H-K ja R -kirjain

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Tuuli Korpisalo
02 778 3140
tuuli.​korpisalo​@​salo.​fi​
L-Q -kirjain

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Nadja Lindgren-Blomerus
02 778 3095
nadja.​lindgren-blomerus​@​salo.​fi​
S-Ö -kirjain