Työ ja yrittäminen

Elinvoimainen ja monipuolinen elinkeinoelämä on kaupungin tulevaisuuden tekijä. Kaupungin omistaman Yrityssalo Oy:n ydintehtävänä on tuottaa alueella yrityspalveluja, antaa liiketoimintaan liittyviä neuvoja ja opastusta sekä auttaa yrittäjyyttä harkitsevia. Yrityssalo tukee myös sijaintipaikkaa etsiviä yrityksiä sijoittumiseen liittyvissä asioissa sekä koordinoi äkilliseen rakennemuutokseen liittyviä toimenpiteitä.

Kaupungin kokonaisvaltaisesta kehittämistyöstä vastaa kaupunkikehityspalvelut. Osasto vastaa elinkeino- ja työllisyyspalveluista sekä käynnistää seudullisia toimijoita kokoavia kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja sitä kautta turvata alueen korkean palvelutason säilyminen.

Elinkeinopalveluiden tärkein tehtävä on varmistaa, että Salo pärjää kansainvälisessä kilpailussa yrityksistä ja työpaikoista. Työlle antaa suunnan kaupungin strategia ja elinkeinopoliittinen ohjelma. Salon kaupungin työllisyyspalvelujen tavoitteena on parantaa alueen työllisyystilannetta, yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja lisätä työllisyyspalvelujen vaikuttavuutta. Työllisyyspalveluiden vuoden 2017 toimenpiteiden perustana on kaupungin työllisyysohjelma.


Ajankohtaista