Ruokailu päiväkodeissa

Sosiaali- ja terveysministeriö 2004:11, 159:

"Ruokailu on osa lasten perushoitoa, kasvatusta ja opetusta. Se edistää lasten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, sekä ylläpitää vireyttä hoitopäivän aikana. Päivähoidossa tarjottava ruoka on monipuolista, tasapainoista ja maukasta. Lapsi syö sitä oman tarpeensa mukaisesti. Häntä kannustetaan tutustumaan uusiin ruoka-aineisiin ja maistamaan erilaisia ruokia. Päivähoidolla on hyvät mahdollisuudet ohjata lasten ruokatottumusten kehittymistä. Ruokailu rytmittää lasten hoitopäivän jaksoihin. Säännöllisesti toistuvat ateriat ja välipalat lisäävät lapsen turvallisuuden tunnetta ja ovat tärkeä osa viihtyvyyttä". Tämä on Salon päiväkotiruokailun tavoite.

Päiväkodissa tarjotaan kokopäivänhoidossa olevalla lapselle aamupala, lounas ja välipala ja vuorohoidossa olevalle lapselle vielä päivällinen, iltapala ja joskus jopa varhainen yöpala. Päiväkotiaterioiden on tarkoitus korvata 2/3 lapsen päivittäisestä energian tarpeesta, osapäivähoidossa olevat lapset nauttivat lounaan tai aamupalan ja lounaan joka on noin 1/3 lapsen päivittäisestä energian tarpeesta. Päiväkodin ruokalista mukailee kouluruokalistaa, joskin pienten lasten erityistoiveet ja - piirteet on pyritty ottamaan huomioon.

Kesäajaksi laaditaan oma ruokalista painottaen kauden vihanneksia ja juureksia ja vuotuisjuhlat huomioidaan. Lounaalla tarjotaan lämmin pääruoka lisäkkeineen, maitoa, leipää ja ravintorasvaa. Aamupalalla on useimmiten perinteistä suomalaista puuroa, maitoa, tuoremarjasosetta, näkkileipää, ravintorasvaa ja vähärasvaista leikkelettä, tuorepalaa tai hedelmää vaihdellen tuoremarjasoseen kanssa ja joskus kaakaota. Välipalalla marja- ja hedelmäpuuroa, kiisseleitä, rahkaa, jogurttia, jäätelöä, leipää, ravintorasvaa jne. Ruokalistat selviävät liitteistä.

Päiväkotien yhteydessä toimii valmistuskeittiöitä: Anisten päiväkodissa, vuorohoitoa järjestävässä Torikadun päiväkodissa. (Torikadun päiväkoti toimii myös Salon ja Halikon viikonloppuvuorohoitopäiväkotina), Mesikämmenen päiväkodissa, Asemakadun päiväkodissa ja Kuusjoen koulukeittiössä, joka sijaitsee Kuusjoen koulun ja päiväkodin yhteydessä. Lokakuussa 2017 aloittaa Perniössä uusi Lampolan päiväkoti ruuan valmistuksen. Kaikkiin muihin päiväkoteihin lounasateriat ja välipalat toimitetaan valmistavista keittiöistä. Valmistavat keittiöt selviävät osiosta ravitsemispalvelut, linkistä keittiöt osoitteineen ja asiakasmäärineen.

Erikoisruokavaliota tarvitessa otetaan aluksi yhteys lapsen neuvolan terveydenhoitajaan ja varhaiskasvatuksen sivustoilta löytyy opas erityisruokavalion järjestämisestä päivähoidossa.

"Rapupalvelualueilla" päiväkotiruokailua johtaa ravitsemispalveluesimies. Päiväkodeissa ruokapalvelua järjestävät vastaavat kokit ja ruokapalveluvastaavat. Löydät päiväkotien keittiöiden puhelinnumerot oikealla olevasta linkistä. Tarvitessasi tietoa ruokailusta päiväkodissa, ota rohkeasti yhteyttä.

Päiväkotiruokailu ja ruokalistan kehittäminen

Koulu- ja päiväkotiruokailua ohjaa moniammatillinen ohjausryhmä, johon kuuluvat opetustoimen, varhaiskasvatuksen, ravitsemispalveluiden ja terveydenhuollon edustajat, vetäjänä ravitsemisterapeutti FT Soile Ruottinen. Työryhmän tavoite on toimia näiden toimialojen ja yhteisten asiakkaiden yhteistyö-, kehittämis- ja ajankohtaiselimenä. Se myös määrittelee opetustoimelle, varhaiskasvatukselle ja ravitsemispalveluille ruokalistojen uusimmat ravitsemistieteelliset todentumat ja velvoitteet. Ammatillista, ylitse toimialojen tehtävää erikoisruokavalioiden toteutusta järjestää laajennu Soilen työryhmä 4/2017 - 8/2018 ja uudistuksia toteutetaan koulujen alkaessa 8/2018. Salon ravitsemispalvelut on sitoutunut edistämään toiminnassaan kestävää kehitystä sekä käyttämään luomutuotteita säännöllisesti. Salo on luomuportaalla yksi.

Moniammatillinen ohjausryhmä on päivittänyt oppaan Salon varhaiskasvatusruokailusta. Ravitsemispalvelut ja varhaiskasvatus järjestävät vuosittain yhteistyötä eli tilaaja-tuottajatapaamisia. Tällöin käsitellään ajankohtaisia asioita: asiakastiedustelujen tuloksia ja ennen kaikkea kyselyjen työstömahdollisuuksia käytäntöön, yhteisen ja ylitsetoimialojen tapahtuvan arjen prosessihaasteita ja kehittämismahdollisuuksia ja yleensä suunnitellen yhteistä tulevaisuutta. Moniammatillisen ohjausryhmän ja asiakastapaamisryhmän yhteistyö on tärkeää.