Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa Salon kaupungille osoitetut asiakirjat, sähköiset viestit, palautteet ja aloitteet. Käsittelyyn tarkoitetut paperiset asiakirjat tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupungin kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite Tehdaskatu 2) tai sähköiset julkiset asiakirjat osoitteella kirjaamo@salo.fi, mikäli muuta sähköpostiosoitetta ei ole erikseen ilmoitettu.

Vireille tulevat asiat ja niihin liittyvät asiakirjat kirjataan kirjaamossa sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä voi tiedustella kirjaamosta.

Kirjaamo ylläpitää asiarekisterin lisäksi sopimus- ja luottamushenkilörekistereitä.

Kuuluttaminen

Kirjaamo huolehtii nähtävillä olevista kuulutuksista. Kuulutukset julkaistaan osoitteessa www.salo.fi/ilmoitustaulu ja osa myös ilmoitustaululla, Salon kaupungintalo, 1.krs.

Kuuluttaminen perustuu lakiin julkisista kuulutuksista 2.2.1925/34 ja kuntalakiin. 1.6.2017 voimaan tulleen Kuntalain (10.4.2015/410) 12 luvun 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Laki hallintolain muuttamisesta (434/2003) tulee voimaan 1.1.2020

Kuulutuksia julkaistaan tarpeen mukaan myös kaupungintalon 1. kerroksessa (Tehdaskatu 2) olevalla ilmoitustaululla.

Tietosuoja

Salon kaupunki noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja kansallisen valvontaviranomaisen tietosuojaan sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeistuksia. Lisätietoa osoitteessa www.salo.fi/tietosuoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuksiin (mukaan lukien vanhuspalvelut) liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä voida välittää sähköpostilla edes asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Tämän vuoksi Salon kaupungin kirjaamoon tavallisena sähköpostina saapuneita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja sisältäviä viestejä ei välitetä eteenpäin, eikä niitä kirjaamoon saapuneen viestin perusteella tulla käsittelemään. Edellä mainituissa asioissa voitte ottaa yhteyttä suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Turvaposti

Turvaposti on tarkoitettu tietoturvalliseen viestintään viranomaisten ja organisaatioiden välillä.

Näin lähetät salatun viestin Turvapostin käyttäjälle :

Mene sivulle www.turvaposti.fi.

Kirjoita kenttään "lähetä turvapostia vastaanottajalle" vastaanottajan turvapostiosoite ja klikkaa "login".

Kirjoita avautuvan näytön ylimpään kenttään oma sähköpostiosoitteesi, johon saapuu turvapostipalvelimelta lähetyksesi vahvistuspyyntö.

Kirjoita viesti ja liitä mahdollinen liite/liitteet.

Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Ilmoita salasana vastaanottajalle tekstiviestinä tai puhelimitse numeroon 044 778 2043.

Klikkaa "lähetä".

Turvapostipalvelimelta saat vahvistuspyynnön sähköpostiosoitteeseesi, joka sinun pitää vielä kuitata klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä. Viesti lähtee vastaanottajalle vasta tämän kuittauksen jälkeen!