Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan näillä sivuillaan käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)

Salon kaupunki käyttää hankinnoissaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmää. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali (Tarjouspalvelu.fi), jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Tässä linkki Tarjouspalveluun, josta löytyy tällä hetkellä voimassa olevat Salon kaupungin tarjouskilpailut, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näkee ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja käyttäjätunnuksen saa välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Meneillään olevat hankinnat:

ICT-LAITTEIDEN LEASING-RAHOITUKSEN JA ELINKAARIHALLINTAPALVELUJEN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin ICT-laitteiden leasing-rahoituksesta ja elinkaarenhallintapalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Leasing-rahoituksella tarkoitetaan laitteiden rahoitusta. Elinkaarenhallintapalvelut sisältää seuraavia asioita: selainkäyttöinen vuokralaiterekisteri, laitteiden jatkovuokraus ja lunastus, poistuvien laitteiden pakkaus, tietoturvallinen tyhjennys sekä kierrätyspalvelut. Tarjottavien palvelujen tulee täyttää tarjouspyynnön ja sen liitteiden vaatimukset.

Hankinta toteutetaan vuosille 2019-2021 sekä lisäksi yhdelle optiovuodelle 2022. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaisi 1.7.2019.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 20.5.2019 klo 12.00 mennessä.

----------

INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS KAUPUNGIN TULEVASTA VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA

Salon kaupunki järjestää info- ja keskustelutilaisuuden kaupungin tulevasta vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinnasta torstaina 16.5.2019 klo 13.00 - 14.00 Salon kaupungintalon neuvottelutila Haavassa.

Salon kaupunki tulee kilpailuttamaan vanhusten tehostetun palveluasumisen vuoden 2019 syksyllä siten, että uudet sopimukset ovat voimassa vuoden 2020 alusta alkaen. Infotilaisuuden ohjelmassa on lyhyt alustus suunnitellusta kilpailutuksesta sekä hankinnan aikataulusta, minkä jälkeen on mahdollisuus vapaaseen keskusteluun.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään 14.5.2019 sähköpostitse .

Tervetuloa!

----------

SISÄILMASTO-ONGELMAN SELVITYSTYÖTÄ TEKEVÄN ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINTA

Salon kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjouksia kaupungin omistamien kiinteistöjen sisäilmasto-ongelmien selvitystyötä tekevän asiantuntijan tehtävistä vuosille 2019-2020 sekä yhdelle optiovuodelle 2021. Option käytöstä päätetään erikseen. Selvityskohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, hoitolaitoksia ja toimistorakennuksia. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 2.5.2019 klo 12.00 mennessä.

----------

KOULU- JA PÄIVÄKOTIKUVAUSTEN HANKINTA

Salon kaupungin Lasten ja nuorten palvelut pyytää tarjouksia koulujen (ml. lukioiden) ja päiväkotien valokuvauksista lukuvuosille 2019-2020 sekä 2020-2021. Lisäksi tilaaja varaa mahdollisuuden kahteen optiovuoteen. Hankinta tullaan toteuttamaan puitejärjestelynä tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Opetushallitus suosittaa noudatettavaksi suosituksessa todettuja periaatteita ja käytäntöjä koulukuvauksia tilattaessa ja niiden järjestämisestä sovittaessa. Tavoitteena on lisätä kuvauksiin liittyvien menettelyiden avoimuutta, vakiinnuttaa hyviä käytäntöjä sekä varmistaa, että huoltajat voivat ostaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koulukuvia. Kyseessä on hankintalain kynnysarvot alittava hankinta (käyttöoikeussopimus).

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 7.5.2019 klo 12.00 mennessä.

----------

OLLIKKALAN PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN

Salon kaupunki pyytää tarjouksia siirtokelpoisesta Ollikkalan uudesta moduulipäiväkodista kvr-urakkana tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankinta sisältää Salon kaupungin Ollikkalan uuden 5-osastoisen päiväkotirakennuksen rakentamisen aputiloineen kvr-urakkana Ollikkalan koulun kanssa samalle tontille sekä näiden välisen yhteyden rakentamisen perustamistöistä alkaen. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Hämeenojankatu 9, 24260 Salo. Uudisrakennus rakennetaan nykyiselle pallokentälle ja sen alustava laajuus on noin 1000 brm2. Kohdetta esitellään tarjoajille tiistaina 9.4.2019 klo 14-15, osoite Hämeenojankatu 9, Salo.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 30.4.2019 klo 12.00 mennessä.

----------

REITTIPOHJAISET JOUKKOLIIKENNEPALVELUT 2019/2, KEMIÖNSAARI-PERNIÖ-SALO JA FÖRBY-PERNIÖ-SALO

Salon kaupunki on mukana Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kilpailuttamassa hankinnassa koskien reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamista ajalla 8.8.2019-7.8.2022 reiteillä Kemiönsaari-Perniö-Salo ja Förby-Perniö-Salo. Sopimus sisältää option sopimuksen jatkamisesta ajalle 8.8.2022-7.8.2024. Varsinaisen sopimuksen ja mahdollisen optiokauden todelliset päättymispäivät elokuussa kouluvuoden mukaisesti.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu.fi/Hanki.

Tarjoukset tulee jättää 23.4.2019 klo 9.00 mennessä.

------------

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön palvelusetelimalli lasten päiväkotihoidossa 1.1.2016 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Varhaiskasvatus, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Lasten päiväkotihoito, palveluseteli" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Lasten päiväkotihoidon palvelusetelin sääntökirja
Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi

----------

TILAPÄISEN KOTIHOIDON JA OMAISHOIDON PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön palvelusetelimalli tilapäisessä kotihoidossa ja omaishoidossa 1.1.2016 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tilapäinen kotihoito- ja omaishoito, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin sääntökirja

----------

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otetty käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja

----------

LÄÄKINNÄLLISEN JA VETERAANIKUNTOUTUKSEN PUITEJÄRJESTELY

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja veteraanien avokuntouspalveluiden osalta on solmittu puitesopimus vuosille 2018-2020. Järjestelyä on mahdollista jatkaa kahdella optiovuodella 2021 ja 2022.

Terapiapalvelut on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

1 Fysioterapia
2 Toimintaterapia - täynnä
3 Puheterapia
4 Allasterapia
5 Ratsastusterapia
6 SI-terapia
7 Lymfaterapia
8 Veteraanien fysioterapia
9 Veteraanien päiväkuntoutus

11/2017 jälkeen perustettujen yritysten on mahdollista liittyä mukaan puitejärjestelyyn vuoden 2019 alusta alkaen, mikäli terapia-alueeseen valittava palveluntuottajien enimmäismäärä ei ole täynnä. Uusi toimija otetaan mukaan enintään ko. terapia-alueen keskihinnalla. Uuden toimijan tulee täyttää myös tarjouspyynnössä mainitut ehdot.

Jos olet kiinnostunut ja haluat lisätietoja puitejärjestelystä, ota yhteyttä

----------

TAVALLISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön palvelusetelimalli tavallisessa palveluasumisessa 1.1.2019 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.
Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tavallinen palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite

Ilmoittautumislomake tavallisen palveluasumisen tuottajaksi
Tavallisen palveluasumisen sääntökirja

-----------

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAIDEN KÄYTTÖÖN

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelimalli omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttöön 1.1.2019 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.
Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tavallinen palveluasuminen, palvelusetelihankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite

Ilmoittautumislomake vanhusten tehostetun palveluasumisen tuottajaksi, omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin
Vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelustelelin sääntökirja omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttöön