Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan näillä sivuillaan käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)

Salon kaupunki käyttää hankinnoissaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmää. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali (Tarjouspalvelu.fi), jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Tässä linkki Tarjouspalveluun, josta löytyy tällä hetkellä voimassa olevat Salon kaupungin tarjouskilpailut, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näkee ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja käyttäjätunnuksen saa välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Meneillään olevat hankinnat:

TIETOPYYNTÖ NIMIKOINTITARROISTA JA/ TAI -MATERIAALEISTA

Salon kaupunki kartoittaa kiinnostuneita nimikointitarrojen ja -materiaalien sekä niihin liittyvien palvelujen tarjoajia. Tietopyynnön tarkoituksena on kerätä tietoa markkinatoimijoilta tavoista, vaihtoehdoista ja toimintamalleista kyseiselle hankinnalle. Tietopyyntö ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan osa suunniteltuun hankintaan liittyvää markkinakartoitusta. Tietopyyntö ei sido tietopyynnön antajaa eikä tietopyyntöön vastanneita.

Salon kaupungin eri yksiköillä on tarve nimikointitarroille tai vastaavalle materiaalille, jotka kestävät lämpöä ja kosteutta. Tarrojen tai -materiaalin tulee pysyä kiinni erilaisilla pinnoilla, mutta myös irrota helposti, eikä jättää irrotettaessa liima- yms. jälkiä. Tarrojen pysyvyyden, kulumiskestävyyden ja puhdistamisominaisuuksien tulee olla hyvät. Tarroissa toivotaan olevan mahdollisuus QR-koodiin.

Kyseisiä tarroja käytetään esimerkiksi ravitsemispalvelujen ruuankuljetusastioissa, kalustossa, apuvälineissä tai laboratorionäytteissä. Näytteiden nimikoinnissa pitää olla tarrat, joihin tulisi olla mahdollista liittää vain potilaan nimi ja sotu, mahdollisesti QR-koodilla.

Materiaalihankinnan lisäksi Salon kaupungilla on tarve järjestelmälle tai ohjelmistolle, joista nimikointitarrat on muokattavissa ja tulostettavissa mahdollisimman automaattisesti ilman manuaalisyöttöä. Merkintätiedot tulee voida tulostaa rajapinnan kautta kaupungin nykyisistä järjestelmistä. Tarrojen tulisi sopia kaupungin käytössä oleviin tulostimiin. Tarjoaja voi toimittaa käyttöön myös omat tulostimet, joiden tulee olla helppokäyttöisiä, kohtuuhintaisia ja soveltua kaupungin toimintaympäristöön ja järjestelmiin.

Tietopyynnöllä ei pyydetä eikä siihen anneta tarjouksia, vaan kerätään tietoa, jonka perusteella Salon kaupunki päättää, millä tavalla se lähtee hankintaa toteuttamaan. Tietopyyntö ei velvoita Salon kaupunkia toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla.

Tietopyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää vastauksesi tietopyyntöön. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Vastaukset tietopyyntöön tulee jättää 23.4.2020 klo 16.00 mennessä.

---------

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN HANKINTA

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen yksikkö (Tilaaja) pyytää tarjouksia päällystystöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana vuosille 2020-2022 sekä kahdelle optiovuodelle tarjouspyynnön ja sen liitteinä olevien urakka-asiakirjojen mukaisesti.

Hankinnan kohteena on Salon kaupungin päällystystyöt vuosille 2020-2022 sekä kahdelle optiovuodelle. Hankinnan kohde on määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat on määritelty tarjouspyynnössä ja urakkaohjelmassa. Lopullinen vuosittainen hankintamäärä selviää Salon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Salon kaupunki ei siten sitoudu mihinkään vähimmäisostomääriin hankinnan osalta.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 6.4.2020 klo 12.00 mennessä.

---------

SALOHALLIN VESIKATTEEN UUSIMISEN HANKINTA

Salon kaupungin Tilapalvelut (Tilaaja) pyytää tarjouksia osoitteessa Pormestarinkatu 5, 24100 Salo sijaitsevan Salohallin vesikatteen uusimisesta kokonaisurakkana tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien työohjeiden ja piirustusten osoittamassa laajuudessa ja mukaisesti.

Urakkasuoritukseen kuuluvat kaikki tarvittavat työsuoritukset nostoineen, materiaaleineen, jätemaksuineen, telineineen ym.

Urakka voi käynnistyä 8.6.2020 ja sen tulee olla valmiina viimeistään 18.9.2020. Huomioitavana asiana on, että tämän hetkisen tiedon mukaan Salohallissa pelataan maaotteluita heinäkuun alussa sekä pidetään maajoukkueleiri heinäkuun puolivälissä. Sisäpuolella tehtävät työt tulee sovittaa näiden tapahtumien ulkopuolelle. Asia sovitaan urakan toteuttajaksi valitun urakoitsijan kanssa tarkemmin.

Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämisestä. Kohteeseen tutustumisesta voi sopia tarjouspyynnössä ilmoitettujen henkilöiden kanssa.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 6.4.2020 klo 12.00 mennessä.

---------

ATERIAKULJETUSTEN HANKINTA

Salon kaupungin liikennepalveluyksikkö pyytää tarjouksia kaupungin ateriakuljetusten hoitamisesta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti ajalle 1.8.2020 - 31.7.2023. Hankinta sisältää option ajalle 1.8.2023 - 31.7.2025. Tilaaja päättää optioiden käytöstä ja kestosta erikseen. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden tehdä sopimuskauden aikana lisähankintoja tämän hankinnan puitteissa ilman erillistä tarjouspyyntöä.

Kuljetustehtävät ovat aterioiden kuljetuksia valmistuskeittiöiltä kaupungin eri toimipisteisiin sekä yksittäisaterioiden kuljetuksia vanhuspalvelun kotihoidon asiakkaille. Tarkemmat reitit ja hankinnan vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä. Tämän tarjouspyynnön mukaisissa tarjouskohteissa käytettävälle kalustolle voidaan sopimuskauden aikana osoittaa sopimuksen mukaisilla hinnoilla myös muita kuljetustehtäviä.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 17.4.2020 klo 12.00 mennessä.

---------

MYLLYN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia Myllyn alueen kunnallistekniikan rakentamisesta tarjouspyynnön ja sen liitteinä olevien urakka-asiakirjojen mukaisesti.

Rakennuskohde sijaitsee noin 7 km etäisyydellä Salon keskustasta koilliseen. Urakka käsittää Perttelin Hähkönällä sijaitsevan Myllyn asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen. Urakkaan kuuluu kolmen katuosuuden rakentaminen sekä vesihuollon rakentaminen asemakaava-alueella sijaitseville tonteille. Vesihuolto koostuu jäte- ja hulevesiverkon sekä vesijohtojen rakentamisesta asemakaava-alueelle suunnitelmien mukaisesti.

Urakka voidaan aloittaa aikaisintaan 1.6.2020 ja koko urakan tulee olla valmis viimeistään 30.11.2020.

Tarjoajalla on mahdollisuus tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumisesta ei makseta korvauksia.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 3.4.2020 klo 12.00 mennessä.

---------

ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKIOKOULUTUKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen toiminnanohjausjärjestelmästä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palvelun tulee olla tuotantokäyttövalmiina opettajille, oppilaille ja huoltajille 14.10.2020 mennessä.

Toiminnanohjausjärjestelmä kilpailutetaan SaaS palveluna. Hankinnan tavoitteena on saada Salon kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen käyttöön kustannustehokas, toimialan määrittelemää tavoitetilaa tukeva palvelu.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 7.4.2020 klo 12.00 mennessä.

---------

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA

Salon kaupunki perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän vanhusten tehostetun palveluasumisen asumispalveluiden hankkimiseksi. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 31.12.2021 saakka ja sen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa kahdella optiovuodella vuosille 2022 ja 2023. Palveluntuottajat voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen voimassaoloajan.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään ja sillä perustettavaan dynaamiseen toimittajarekisteriin hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättävät hakijat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja jotka sitoutuvat osallistumispyynnössä esitettyihin palvelun vähimmäisehtoihin ja -vaatimuksiin. Palveluntuottajia hyväksytään hankintajärjestelmään mukaan kolme kertaa vuodessa osallistumispyynnössä tarkemmin kerrotun mukaisesti.

Hankittavalle palvelulle on määritetty hinta ja laadun vähimmäisvaatimukset. Valinnan hankintajärjestelmään hyväksyttyjen palveluntuottajien ja asumisyksiköiden välillä tekee ostopalvelupaikkaan oikeutettu asiakas hänen arvottamiensa asioiden ja kriteerien perusteella.

Osallistumispyynnön tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää osallistumishakemuksesi. Linkki palveluun: Tarjouspalvelu.fi/Salo.

----------

SOSIAALITYÖN PALVELUIDEN OMAISHOIDON PALVELUSETELI

Salon kaupungin sosiaalityön palveluissa on otettu käyttöön palvelusetelimalli alle 65-vuotiaiden omaishoidossa. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo/vammaispalvelut, PL 80, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Omaishoidon vapaa palveluseteli alle 65-vuotiaat/tuottajarekisteri".

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon vapaan palvelusetelin sääntökirja

----------

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön palvelusetelimalli lasten päiväkotihoidossa 1.1.2016 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Varhaiskasvatus, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Lasten päiväkotihoito, palveluseteli" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Lasten päiväkotihoidon palvelusetelin sääntökirja
Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi

----------

TILAPÄISEN KOTIHOIDON JA OMAISHOIDON PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön palvelusetelimalli tilapäisessä kotihoidossa ja omaishoidossa 1.1.2016 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tilapäinen kotihoito- ja omaishoito, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin sääntökirja 2020

----------

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otetty käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja 2020

----------

LÄÄKINNÄLLISEN JA VETERAANIKUNTOUTUKSEN PUITEJÄRJESTELY

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja veteraanien avokuntouspalveluiden osalta on solmittu puitesopimus vuosille 2018-2020. Järjestelyä on mahdollista jatkaa kahdella optiovuodella 2021 ja 2022.

Terapiapalvelut on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

1 Fysioterapia
2 Toimintaterapia - täynnä
3 Puheterapia
4 Allasterapia
5 Ratsastusterapia
6 SI-terapia
7 Lymfaterapia
8 Veteraanien fysioterapia
9 Veteraanien päiväkuntoutus

11/2017 jälkeen perustettujen yritysten on mahdollista liittyä mukaan puitejärjestelyyn vuoden 2019 alusta alkaen, mikäli terapia-alueeseen valittava palveluntuottajien enimmäismäärä ei ole täynnä. Uusi toimija otetaan mukaan enintään ko. terapia-alueen keskihinnalla. Uuden toimijan tulee täyttää myös tarjouspyynnössä mainitut ehdot.

Jos olet kiinnostunut ja haluat lisätietoja puitejärjestelystä, ota yhteyttä

----------

TAVALLISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön palvelusetelimalli tavallisessa palveluasumisessa 1.1.2019 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.
Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tavallinen palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite

Ilmoittautumislomake tavallisen palveluasumisen tuottajaksi
Tavallisen palveluasumisen sääntökirja 2020

-----------

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAIDEN KÄYTTÖÖN

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on otettu käyttöön vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelimalli omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttöön 1.1.2019 alkaen. Haku palveluntuottajaksi on jatkuva.
Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lomake liitteineen (lomake ja vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tavallinen palveluasuminen, palvelusetelihankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite

Ilmoittautumislomake vanhusten tehostetun palveluasumisen tuottajaksi, omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin
Vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttöön v. 2020