Päätöksenteko ja organisaatio

Kunnan organisaatiossa on kaksi tasoa, luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio.

Luottamushenkilöorganisaatio käyttää poliittista päätösvaltaa. Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat valtuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat. Ylin päätösvalta kuuluu kaupunginvaltuustolle.

Henkilöstöorganisaatio vastaa asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä käytännön operatiivisesta toiminnasta. Viranhaltijoilla on myös itsenäistä päätösvaltaa sen mukaan, kuin hallintosäännössä määrätään.

Henkilöstöorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja.

Salon kaupungin uusi henkilöstöorganisaatio aloitti toimintansa 1.4.2020.

Uudessa organisaatiossa hyvinvointipalvelut on jaettu kahdeksi toimialaksi; sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaksi ja sivistyspalveluiden toimialaksi. Hyvinvointipalveluja johtaneen apulaiskaupunginjohtajan virka lakkautettiin ja perustettiin uudet sivistyspalveluiden johtajan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan virat. Uudessa organisaatiossa konsernipalveluihin kuuluu kaksi toimialaa: hallintopalvelut sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. Yhdessä kaupunkikehityspalveluiden toimialan ja rakennus- ja ympäristöpalveluiden toimialan kanssa kaupungilla on nyt kuuden toimialan rakenne.

Organisaatiokaavio