Henkilöstöjaosto

Kaupunginhallituksessa on henkilöstöjaosto, johon kaupunginhallitus valitsee keskuudestaan 5 jäsentä. Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Puheenjohtaja
Yli-Jama Anna-Leena (KOK)

Varapuheenjohtaja
Lehti Timo (KESK)

Jäsenet
Eeva Hannu (SDP)
Leivonen Sanna (PS)
Ruokonen Marja (VAS)

Pöytäkirjanpitäjä
Söderlund Christina, henkilöstöjohtaja