Konsernijaosto

Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, jonka jäseniä ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja yksi muu kaupunginhallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajana. Valtuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus konsernijaoston kokouksessa.
Kaupunginjohtaja toimii jaostojen esittelijänä.

Konsernijaosto
-seuraa ja arvioi yhteisöjen tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle,
-antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa,
-määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon,
-huolehtii elinkeinopolitiikan ennakkolinjauksista ja ohjauksesta
Konsernijohtoon kuuluvien viranomaisten tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Puheenjohtaja
Karnisto-Toivonen Saija (SDP)

Jäsenet
Huittinen Ulla (KESK)
Nyyssönen Jonna (VIHR)
Suonio-Peltosalo Elina (KOK)

Pöytäkirjanpitäjä
Korhonen Anna-Kristiina, talousjohtaja