Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lautakuntaan kuuluu kolmetoista jäsentä.

Lautakunnan tehtävänä on toimia

  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena sekä hulevesien hallintaan liittyvänä, maankäyttö- ja rakennuslain 103 d §:n mukaisena valvontaviranomaisena, maa-aineslain mukaisena valvontaviranomaisena sekä kadun ja eräiden alueiden kunnossapidosta annetun lain mukaisena valvontaviranomaisena
  • kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena
  • eläinlääkintähuoltolain mukaisena viranomaisena, terveydensuojelulain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena sekä elintarvikelain ja tupakkalain mukaisena valvontaviranomaisena
  • lääkelain 54 a-e §:ien mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Lautakunta johtaa ja kehittää alaistensa palvelualueiden toimintaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.


Pöytäkirjat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa .

Puheenjohtajisto

Saari IsmoHellsberg Ralf
Puheenjohtaja
Ismo Saari (KESK)
(varajäsen Ari Järvinen)
1. varapuheenjohtaja
Ralf Hellsberg (KOK)
(varajäsen Olli Harju)
Alanko Kaarlo
2. varapuheenjohtaja
Kaarlo Alanko (SDP)
(varajäsen Miika Vataja)

Lautakunnan jäsenet aakkosjärjestyksessä

Tapio AaltonenFontell Matti
Tapio Aaltonen (PS)
(varajäsen Sami Karvinen)
Matti Fontell (KOK)
(varajäsen Juha Mielikäinen)
Kuisma SeppoLautiala Arja
Seppo Kuisma (KESK)
(varajäsen Mertsi Toivonen)
Arja Lautiala (SDP)
(varajäsen Ritva Rissanen)
Sanna LindholmPihakivi Sanna
Sanna Lindholm (VIHR)
(varajäsen Janar Leessaar)
Sanna Pihakivi (SDP)
(varajäsen Anneli Jalonen)
Saija-Reetta PuopoloRahikkala Virpi
Saija-Reetta Puopolo (VIHR)
(varajäsen Jaana Nordström)
Virpi Rahikkala (KOK)
(varajäsen Anne Järvinen)
Tekkala Kalle
Inkeri Sundberg
(varajäsen Elsi Helenius)
Kalle Tekkala (KD)
(varajäsen Marja Brockmann)

Kaupunginhallituksen edustaja

Pertti Vallittu (KOK)
(varalla Saku Nikkanen (SDP))

Nuorisovaltuuston edustaja

Daniel Kalintiv
(varalla Meeri Vienonen)