Vammaisneuvosto

Kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on seurata ja edistää kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöi- den elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvostossa olla riittävä edustus.

Järjestelytoimikunta hyväksyi 19.8.2008 § 202 Salon vammaisneuvoston toimintasäännön.

Vammaisneuvoston pöytäkirjat

Neuvoston jäsenet

Mira Aaltonen, kaupunginvaltuusto
Paula Pensasmäki, sihteeri
Johanna Kontulainen
Kristiina Krapu, kaupunkikehityspalvelut
Anne Nummi
Jani Nurmi, hyvinvointipalvelut
Eero OIkarinen
Nuutti Raassina, kaupunginvaltuusto
Kaisa-Mari Tepsa-Isokorpi, hyvinvointipalvelut
Eero Törmä
Päivi Vigg
Hanna-Maija Virtanen