Lähidemokratia-tapaaminen

Salon asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistysten sekä kaupungin johdon lähidemokratiatapaaminen järjestetään 4-5 kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Hallintojohtaja koordinoi tapaamisia.

5.5.2020 suunniteltu tapaaminen siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan johtuen COVID-19-tilanteeseen liittyvistä poikkeusjärjestelyistä.

Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Edellinen tapaaminen järjestettiin 10.12.2019, muistio ja alustukset ovat tämän sivun "Lisätietoa, Yhdistysten ja kaupungin johdon tapaamisten muistiot ja liitetiedostot" -linkin takana. Joka tapaamisessa käydään läpi edellisissä tapaamisissa käsitellyt aloitteet ja sitä, mihin toimiin aloitteet ovat johtaneet.

Tämän sivun lyhytlinkki on http://www.salo.fi/lahidemokratiatapaaminen.