Lähidemokratia-tapaaminen

Salon asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistysten sekä kaupungin johdon lähidemokratiatapaaminen järjestetään 4-5 kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Lauri Inna, apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä tai hallintojohtaja Irma Nieminen. Muistiot tapaamisista tekee kyläasiamies Henrik Hausen.

Seuraava lähidemokratiatapaaminen järjestetään tiistaina 7.5.2019 Lehmirannassa klo 17.00, kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Paikka on siis Eläkeliiton Lehmirannan lomakeskus, Lehmirannantie 12, 25170 Kotalato. Etäisyys Salosta on 13 km, ensin ajetaan Perniön tietä etelään ja siitä on selkeä viitoitus oikealle ja perille Lehmirantaan.

Yhtenä aiheena on Varsinais-Suomen kylät ry:n hanke "Kylän kestävyyspolku" ja lisäksi tietysti Lehmirannan toiminnan tiivis esittely. Muut aiheet varmistuvat myöhemmin.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan! Kylät voivat tuoda uusia aloitteita ja keskustelunaiheita tapaamiseen tai lähettää ne etukäteen sähköpostilla: .

Tapaamiseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Edellinen tapaaminen järjestettiin 7.2.2019, muistio ja alustukset ovat tämän sivun "Lisätietoa, Yhdistysten ja kaupungin johdon tapaamisten muistiot ja liitetiedostot" -linkin takana. Seuraavan tapaamisen alussa käydään läpi edellisissä tapaamisissa käsitellyt aloitteet ja sitä, mihin toimiin aloitteet ovat johtaneet.

Tämän sivun lyhytlinkki on http://www.salo.fi/lahidemokratiatapaaminen.