Lähidemokratia-tapaaminen

Salon asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistysten sekä kaupungin johdon lähidemokratiatapaaminen järjestetään 4-5 kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Seuraavat lähidemokratiatapaamiset järjestetään tiistaina 3.3.2020 ja 5.5.2020 Salon kaupungintalossa. Ohjelmat ja tarkemmat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Edellinen tapaaminen järjestettiin 10.12.2019, muistio ja alustukset ovat tämän sivun "Lisätietoa, Yhdistysten ja kaupungin johdon tapaamisten muistiot ja liitetiedostot" -linkin takana. Joka tapaamisessa käydään läpi edellisissä tapaamisissa käsitellyt aloitteet ja sitä, mihin toimiin aloitteet ovat johtaneet.

Tämän sivun lyhytlinkki on http://www.salo.fi/lahidemokratiatapaaminen.