Oppimisympäristöselvityksen 2. vaihe

Salon kaupungin oppimisympäristöselvityksen toinen vaihe luovutettiin kaupunginhallitukselle 9.12.2019.

Ohessa oppimisympäristöselvityksen aineisto kokonaisuudessaan. Aiheeseen liittyvä yleisötilaisuus järjestettiin Salon lukiolla 10.12.2019.

Oppimisympäristöselvityksen käsittely jatkuu tammikuussa lapsivaikutusten arvioinnilla ja kuntalaiskuulemisilla. Tavoitteena on, että selvitykseen perustuvat päätökset tehdään kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020.

Lisätietoja

Työryhmän puheenjohtaja, opetuslautakunnan puheenjohtaja Annika Viitanen, annika.viitanen@salo.fi, 040 727 5692
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi, 02 778 2059
Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Pia Setälä, pia.setala@salo.fi, 02 778 4001