Talouspalvelut

Talouspalvelut huolehtii talousohjauksesta ja maksuvalmiudesta sekä talouspalvelujen ja taloudellisen tiedon tuottamisesta johdolle, hallintokunnille sekä viranomaisille. Talouspalvelut tuottaa myös keskitetyt hankintapalvelut kaupungille.

Talouspalvelut vastaa talouden prosessien toimivuudesta sekä ohjeistaa, neuvoo ja opastaa yksikköjä prosessien käytännön toteutuksessa, ylläpitää sähköistä reaaliaikaista raportointijärjestelmää ja tuottaa päätöksenteon tueksi seurantaraportteja sekä kustannuslaskentaa ja tuotteistusta.

Talouspalvelujen vastuulla on myös kirjanpidon ja muiden taloushallinnon perustehtävien ostopalvelusopimusten toteutumisen seuranta. Osa taloushallinnon peruspalveluista hankitaan ostopalveluina Sarastia Oy:lta.

Talousosaston hallinto

Talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, 02 778 2201

Talousasiantuntija Eliisa Miller-Jukka 02 778 2202
Rahoitussihteeri Minna Kaartinen, 02 778 2289
Taloussihteeri Petra Almenoksa, 02 778 2235
Toimistosihteeri Marjo Hulvela, 02 778 2285
Toimistosihteeri Veera Frantti, 02 778 4006

Vuosisuunnittelupalvelut

Ma. talouden asiantuntija Anne Ylimaa-Haapala, 02 778 2207
Kontrolleri Ritva Koisti, 02 778 2288

Hankintatoimi

Hankintapäällikkö Päivi Kohvakka. 02 778 5011
Hankinta-asiantuntija Minka Velling, 02 778 2282

Toimialojen talouspalvelut

Sivistystoimi

Taloussuunnittelija Maria Kulmala, 02 778 4017

Sosiaali- ja terveystoimi

Taloussuunnittelija Janne Katajamäki, 02 778 2234
Taloussihteeri Rea-Riitta Breilin, 02 778 3203
Toimistosihteeri Brita Toivonen, 02 778 2283
Toimistosihteeri Sari Toijala, 02 778 5525

Kaupunkikehityspalvelut, lupa- ja valvonta-asiat sekä liikelaitokset

Ma. taloussuunnittelija Marika Korpela, 02 778 5403