Kansainvälinen toiminta

Salon kaupunki toteuttaa kansainvälistä toimintaa suurten muutosten aiheuttamasta lähtökohdasta käsin: Yhdestä Suomen teollisuushistorian suurimmista rakennemuutoksista kärsinyt Salo pyrkii uudistumaan ja luomaan uutta menestystä sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Globalisaatio tekee kaupungeista yhä tärkeämpiä yksiköitä ja Salokin haluaa saavuttaa kansainvälisyyden tuomia myönteisiä vaikutuksia.

Hyvin koordinoitu kansainvälinen toiminta parantaa Salon kilpailukykyä. Kansainvälisessä toiminnassa on tärkeää alueellinen, seudullinen ja kansallisen tason yhteistyö - Saloa voi tehdä tunnetuksi maailmalla yhdessä muiden suomalaisten kaupunkien kanssa. Salon kaupunki pitääkin tärkeänä osallistua erilaisiin kansallisen tason verkostoihin ja toimintaohjelmiin, joissa haetaan pitkäjänteisiä etuja ja hyötyjä Suomen kaupungeille.

Salon kansainvälisen vaikuttamisen välineitä ovat kansainvälinen kaupunkipolitiikka, verkostoissa toimiminen, eurooppalainen edunvalvonta, kaupunkidiplomatia ja vieraanvaraisuus, kansainvälinen viestintä ja markkinointi.