Monikulttuurisuus ja Salon maahanmuuttajaneuvosto

Salossa toimii eri kulttuurien edustajista koottu maahanmuuttajaneuvosto. Neuvostossa on 10 jäsentä ja se kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajana toimii Olga Kulmala ja sihteerinä Terhikki Lehtonen. Neuvoston tehtävänä on toimia maahanmuuttajien edustajana Salon kaupungissa ja edistää maahanmuuttajien ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Lisäksi neuvoston tehtävänä on:
* edistää maahanmuuttajien omien järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja eri kulttuurien välistä vuoropuhelua
* kehittää maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviä palveluja
* välittää tietoa maahanmuuttajille suomalaisesta yhteiskunnasta, osallistumiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvistä asioista
* vahvistaa ja kehittää suomen kielen oppimismahdollisuuksia ja opiskelumuotoja
* kannustaa maahanmuuttajia osallistumaan ja vaikuttamaan
* osallistua syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn
* kannustaa säilyttämään omaa äidinkieltä ja kulttuuri-identiteettiä.

Maahanmuuttajaneuvostolle voi lähettää sähköpostia osoitteseen
Salon maahanmuuttajaneuvoston esite.

Mun Salo ry - Salon monikulttuurinen yhdistys

Mun Salo ry on vuonna 2010 perustettu monikulttuurisuutta edistävä yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on rakentaa monikulttuurista ja kansainvälistä Saloa. Kotoutumista parannetaan lisäämällä yhteistyön mahdollisuuksia suomalaisten ja maahanmuuttajien sekä eri maiden maahanmuuttajaryhmien välillä. Yhdistyksen jäsenet tulevat monista eri kulttuureista, myös Suomesta.

Mun Salo ry järjestää tukihenkilö- ja vertaistukitoimintaa maahanmuuttajille. Tukihenkilö auttaa maahanmuuttajaa Saloon kotoutumisessa. Vertaisryhmätoimintaa ovat esimerkiksi äiti-lapsi-ryhmät, paluumuuttajien ryhmä ja kokkailukerho.
Kysy lisää: Inga Aedma

SONDIP - Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry

Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry on vuonna 2006 perustettu suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuutta edistävä liitto. Liiton tarkoituksena on edistää monikulttuuriyhdistysten näkyvyyttä ja kuuluvuutta yhteiskunnassa sekä lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.

Sondip on mukana vaikuttamassa päätöksentekoon osallistumalla viranomaistapaamisiin ja -työryhmiin sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Liiton tavoitteena on muun muassa maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusyhdistysten näkyvyyden lisääminen yhteiskunnassa sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen jäsenyhdistysten kesken sekä viranomaisten ja monikulttuurisuusyhdistysten välillä.

Kansainväliset seurat

Salon kansainväliset ystävyysseurat toimivat säännöllisessä yhteistyössä kaupungin kanssa. Seurat tapaavat muutaman kerran vuodessa ja tiedottavat toisilleen tärkeistä asioista ja suunnittelevat mahdollisia yhteisiä tapaamisia, yms.
Kansainvälisten seurojen jäsenet vastaavat mielellään maahanmuuttajien kysymyksiin ja haluavat auttaa omalta osaltaan maahanmuuttajien kotoutumista. Kansainvälisten seurojen yhteystiedot löydätte täältä.