Tapahtumat

Viestintä vastaa pääsääntöisesti kaupungin tapahtumien tuottamisesta. Kaupungin muut toimijat osallistuvat tapahtumiin omalla asiantuntemuksellaan ja tuottavat myös itsenäisesti omaan toimialaansa liittyviä tapahtumia. Kaupunki tuottamistapahtumissa tuetaan yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta tai tuodaan esille kaupungin palveluita. Lisäksi kaupunki ylläpitää verkkosivuillaan tapahtumakalenteria, jossa yhteisöt ja yhdistykset voivat ilmoitella omista Salossa tapahtuvista tapahtumistaan.

Vuotuiset tapahtumat

Kesäkiertue

Kesä yhdessä - kesäkiertue kokoaa yhteen kaupungin perinteiset kylätapahtumat. Varsinaiset tapahtumat järjestävät entisten kuntien eri kotiseutu- ja muut yhdistykset. Tapahtumissa on musiikkia, esityksiä, myyjäisiä, työnäytöksiä ym. ja niiden sisältö vaihtelee tapahtumittain. Yhteistä kaikille tapahtumille on että ne kokoavat kylän väen, niin vakituiset asukkaat kuin kesäasukkaat, yhteen tapaamaan tuttuja, vaihtamaan kuulumisia ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Tapahtumat ovat tärkeä osa kylän identiteettiä ja ne vahvistavat osaltaan paikallista yhteisöllisyyttä. Tukemalla tapahtumia ja järjestämällä kiertueen yhteismarkkinoinnin kaupunki pyrkii kannustamaan salolaisia tutustumaan koko laajaan Saloon ja eri alueiden erityispiirteisiin ja näin luomaan Salon uutta yhteistä identiteettiä.

Itsenäisyyspäivä 6.12.

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus juhlia itsenäisyyspäivää joko Salon keskustassa järjestettävässä pääjuhlassa tai alueilla järjestettävissä juhlatilaisuuksissa. Alueiden juhlajärjestelyistä vastaavat kotiseutuyhdistykset ja seurakunta, kaupunki tuottaa puolestaan pääjuhlan yhdessä seurakunnan kanssa. Paikalliset veteraanijärjestöt ovat mukana juhlajärjestelyissä.

Kansallinen veteraanipäivä 27.4.

Kaupunki tuottaa yhteistyössä Salon seurakunnan ja paikallisten veteraanijärjestöjen kanssa kansallisen veteraanipäivän tapahtumat Salon alueella. Veteraanipäivän teema vaihtelee vuosittain. Salon alueen pääjuhlaa vietetään Moision koululla. Perniön, Särkisalon, Kuusjoen ja Perttelin alueilla järjestetään omia juhlallisuuksia.

Muut tapahtumat

Vuotuisten tapahtumien ja messujen lisäksi viestintä ja markkinointi toteuttaa erilaisia kertaluonteisia tapahtumia, kuten seminaareja, teemapäiviä ja vierailuja sekä konsultoi muita toimijoita tapahtumien järjestämisessä.