Verkkoviestintä

Verkkoviestinnällä on keskeinen rooli kaupungin asukasviestinnässä ja kaupungin markkinoinnissa. Nykyinen verkkopalvelu on erittäin laaja ja tarjolla on niin tiedottavaa aineistoa kuin sähköisiä palveluja ja vuorovaikutteisuuttakin.

Sivusto kertoo kaupungin toiminnasta, palveluista ja päätöksenteosta. Sivuilla julkaistaan tiedotteita ja tapahtumia, jotka on myöhemmin saatavana myös rss-syötteinä. Sivustolla voit esimerkiksi seurata kaupungin ilmoitustaulua sähköisessä muodossa, tutustua kaavoitusprojekteihin ja antaa palautetta ja tehdä kysymyksiä kunnan toimintaan liittyvistä aiheista.


Vastuut ja tekijänoikeudet

Sivuston tavoitteena on tarjota luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa kaupungin toiminnasta. Sivuston tiedot pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Sivun viimeisen päivityspäivän voi tarkistaa sivun alalaidasta.

Salon kaupungin hallintokunnat, virastot, laitokset ja yksiköt tuottavat itsenäisesti tietoa verkkopalveluun omilta toimialueiltaan. Kaupungin etusivun ja muiden yleisten sivujen ylläpidosta vastaa kaupunkikehityspalvelujen osastolla toimiva kaupungin viestintä ja markkinointi. Salon kaupunki ei kuitenkaan vastaa tarjoamansa sivuston (esim. virheellisten tietojen) tai sivuston teknisten ongelmatilanteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Salon kaupungilla on tekijänoikeus kaikkeen www-sivuilla julkaistuun materiaaliin (teksti, asiasisältö, kuvat ja palvelut). Sivujen sisältöä ei saa käyttää eikä lainata muussa yhteydessä ilman lupaa ja mainintaa lähteestä. Lehdistötiedotteet, uutiset ja muu julkiseksi tarkoitettu materiaali on vapaata julkaistavaksi. Lähde tulee mainita julkaisun yhteydessä.

Salon kaupungin sivuilta on linkkejä myös muihin sivustoihin. Salon kaupunki ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Salon kaupungin sivuille saa tehdä linkkejä, kun noudattaa tekijänoikeussäännöksiä ja hyvää tapaa.

Salon kaupungilla on oikeus vapaasti muuttaa sivuston sisältöä tai käyttöehtoja, lakkauttaa sivusto tai keskeyttää sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.


Anna palautetta www.salo.fi -sivuista

Palautetta www-sivuista voi lähettää kaupungin viestintään yleisellä palautelomakkeella tai samaisella lomakkeella valitsemalla oikean välilehden suoraan hallintokuntiin ja toimintayksiköihin.

Kaupunki on lisännyt kuntaisten osallistumismahdollisuuksia ottamalla käyttöön www.otakantaa.fi -palvelun.