Visuaalinen ilme

Osana kuntaliitosvalmisteluja Salon kaupungille suunniteltiin visuaalinen ilme vuoden 2008 syksyllä. Visuaalisen ilmeen suunnitteli DesignIlmoValtonen Oy.

Yhtenäinen ja hallittu visuaalinen ilme luo Salosta kuvaa viihtyisänä, luonnonläheisenä ja helposti lähestyttävänä kaupunkina.

Se myös helpottaa asukkaita tunnistamaan kaupunkiin liittyvät asiat ja mieltämään kaupungin eri toiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi.


Tunnus eli logo

Salon lehtimäinen moniulotteinen tunnus viestii uudistumisesta ja luovuudesta dynaamisen liikekielensä kautta. Tunnus on samaan aikaan sekä luonnonläheinen että tekninen.Tunnuksen muotoilu huomioi ekologian, lehden, joka on kasvava, kehittyvä, joustava ja moderni.

Lehden kietoutuminen S-kirjaimen muotoon symboloi yhteenliittymistä. Lehti on osin läpikuultava ja kuvaa avoimuutta. Lehden kasvu on vastuullisuutta, joka edellyttää huolehtimista kaupungin ja sen asukkaiden tarpeista


Ilme-elementti

Salolle on suunniteltu ilme-elementti ("viuhka"), joka profiloi kaupunkia sekä lisää ilmeen tunnistettavuutta erilaisissa käyttöympäristöissä.

Ilme-elementti koostuu useista säikeistä, jotka muodostavat yhdessä eheän ja moniarvoisen kokonaisuuden kuten Salo itse. Säikeet edustavat erilaisia elämän aloja, jotka risteävät matkalla ja kohtaavat lopulta yhteisessä tavoitteessa muodostaen elinvoimaisen kudelman. Osa säikeistä heijastelee S-kirjaimen muotoa.