Hyppää sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Edunvalvonta

Holhoustoimen edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista ja oikeudellisista asioistaan. Holhoustoimen avulla tällainen henkilö voi saada tuekseen edunvalvojan, joka yhdessä tai hänen kanssaan tai hänen puolestaan huolehtii hänen asioistaan ja valvoo hänen etujaan.

Yleinen edunvalvoja voidaan määrätä henkilölle, joka ei ole hakemuksessaan nimennyt ketään tehtävään ja/tai Digi- ja väestötietovirasto ei ole löytänyt edunvalvojaksi ketään sopivaksi katsomaansa lähiomaista tai muuta henkilöä. Salossa yleistä edunvalvontaa hoitaa Salon kaupungin edunvalvontatoimisto.

Holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto. Hakemukset edunvalvonnan aloittamisesta tehdään Digi- ja väestötietovirastoon kuten myös ilmoitukset edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. Digi- ja väestötietovirasto/Käräjäoikeus tekee edunvalvonnan aloittamista sekä edunvalvojaa koskevat päätökset.

Salon alueen holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto, Salo (käyntiosoite Kirkkokatu 1-3 B, 3.krs, 24100 Salo, puh. 029 553 6256).

Lisätietoa holhoustoimen edunvalvonnasta löytyy Digi- ja väestötietoviraston kotisivuilta www.dvv.fi/holhous.

Salon Edunvalvontatoimisto

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Tehdaskatu 1
Postiosoite: PL 60, 24101 SALO
Sähköposti: edunvalvonta@salo.fi
Tapaamiset vain ajanvarauksella.

Postin voi jättää toimiston ulkopuolella olevaan lukittuun postilaatikkoon.

Johtava yleinen edunvalvoja
(2. YEV:lle määrätyt päämiehet)
Maija Heikonen
02 778 3601
Soittoaika:
ma-to klo 9.00-10.00

Yleinen edunvalvoja
Eliisa Raitanen
(1. YEV:lle määrätyt päämiehet)
02 778 3600
Soittoaika:
ma-to klo 9.00-10.00

Toimistosihteeri
Kaisu Huhtala
02 778 3604

Toimistosihteeri
Juuso Alm
02 778 3605