Hyppää sisältöön

Salon kaupunkistrategia 2030 – Avaimet kaikkiin oviin

Salon kaupunkistrategia asettaa suuntaviivat vuoteen 2030. Strategiassa linjataan kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

Kaupunkistrategiaa on valmisteltu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Osallisuuden lisääminen on keskeisenä lähtökohtana myös strategian toteuttamisessa. Sidosryhmiä osallistetaan myös strategian toimeenpanotyöhön.

 

Ihmisiä Salon pääkirjaston pihalla. Etualalla ruskan värittämä puu. Aurinko paistaa.

Salon visio ja tarina

Visio: Salo – kestävän menestyksen koti.

Tarinamme: Salo on syntynyt ikiaikaisten teiden ja vesiväylien varrelle. Väylät ovat tuoneet meille osaamista ja uusia ideoita, jotka ovat synnyttäneet hyvinvointia ja vaurautta.

Ideat muuttuivat ennakkoluulottomiksi kokeiluiksi ja teolliseksi toiminnaksi ensin kartanoissa ja niiden ruukeissa, myöhemmin maailmanluokan yrityksissä. Vuosien kuluessa yritykset ovat osin vaihtuneet ja väylät kehittyneet ja digitalisoituneet, mutta salolainen osaaminen pysyy, jalostuu ja paranee.

Luonto on kohdellut Saloa suopeasti. Otolliset olosuhteet ovat luoneet meistä suuren maatalouspitäjän, ja monimuotoinen luontomme jokineen, järvineen ja merenrantoineen on ehtymätön hyvinvoinnin lähde
niin salolaisille kuin täällä vierailevillekin. Täällä on helppo hengittää, olla tuntematta koti-ikävää.

Maantieteellisesti laaja kaupunkimme tarjoaa monia asumisen vaihtoehtoja kaupungin vireästä keskustasta
idyllisiin kyliin. Meistä jokaisella on oikeus hyvään kotiin, laadukkaisiin peruspalveluihin ja turvalliseen ympäristöön
asuinalueesta tai elämäntilanteesta riippumatta.

Suuriin muutoksiin sopeutuminen on tehnyt meistä joustavia, mutta kestäviä ja periksiantamattomia. Täällä teot ja tulokset puhuvat puolestaan, sillä mieluummin keskitymme tekemiseen kuin puhumiseen. Tosin voisimme me enemmänkin itseämme kehua, sen verran hyvä kaupunki tämä on.

Mies, nainen, tyttö ja poika kahvilassa Förbyssä. Poika juoksee, muut istuvat pöydän ääressä ja nauttivat virvokkeita. Taustalla meri. Aurinkoinen ilma.

Kaupunginjohtajan terveiset

Hyvä lukija,

Salo on lukuisten vahvojen yhteisöjen vireä ja eteenpäin suuntaava kaupunki. Me haluamme rakentaa luontaisista vahvuuksistamme kaupungin tulevaisuuden yhdessä näiden yhteisöjen kanssa. Haluamme löytää uudenlaisia tapoja tehdä ja toteuttaa kunnan elinvoima- ja sivistystehtävää. Pitkä strategiakausi mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen.

Salo on kärsinyt viime vuodet merkittävästä väestömäärän alenemasta ja myös taloudellisista haasteista. Uudella strategialla haluamme katkaista väestötappiokierteen, parantaa yhteisömme hyvinvointia ja rakentaa kestävän pohjan kaupungin taloudelle. Tarvitsemme lisää osaavaa työvoimaa, työpaikkoja ja positiivisen muuttoliikkeen. Maankäytön moninaiset mahdollisuudet tulee hyödyntää nykyistä paremmin ja niiden kautta rakentaa puitteet sekä asumiselle että yritystoiminnalle.

Kaupungin tulee osaltaan huolehtia laadukkaiden palveluiden saavutettavuudesta sekä olosuhteiden tarjoamisesta. Meidän tulee rakentaa kumppanuuksia kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa ja hyödyntää niiden asiantuntijuutta entistä paremmin kaupungin kehittämisessä. Haluamme salolaiset lapset ja nuoret mukaan suunnittelemaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja käyttämiinsä palveluihin.

Minä toivon, että tämä koko upea salolainen yhteisö ottaa tämän strategian omakseen ja löydämme yhteisen suunnan sen toteuttamisessa.

Anna-Kristiina Korhonen
kaupunginjohtaja

Salon kaupunkistrategia pähkinänkuoressa

Ajankohtaista