Markkinointiyhteistyö

(27.3.2019) Vuoden 2019 markkinointiyhteistyön budjetti on käytetty/ sidottu

Vuoden 2019 lopussa pidettävässä budjettivaltuuston kokouksessa päätetään vuoden 2020 markkinointiyhteistyövaroista. Tapahtumajärjestäjiä pyydetään olemaan hyvissä ajoin, jo joulukuun 2019 aikana, yhteydessä viestinnän suunnittelijaan Eija Laitiseen , 044 778 2153. Vuoden 2020 tapahtumien päätöksiä voidaan tehdä vasta kyseisenä vuotena.
Anomuksen liitteineen toimitetaan Salon kaupungin kirjaamoon

Salo tekee markkinointiyhteistyötä erilaisten yhteisöjen, urheiluseurojen ja muiden tahojen kanssa, joiden avulla Salo näkyy positiivisesti Suomessa ja maailmalla. Markkinointiyhteistyö ei ole tukimuoto vaan yhteistyömalli jossa kaupunki saa vastineeksi panostukselleen positiivista julkisuutta ja näkyvyyttä erilaisissa muodoissa. Tarkemmat ohjeet markkinointiyhteistyölle löydät täältä.

Kaupungin taloustilanteesta johtuen markkinointiyhteistyövarat tulevat pienenemään olennaisesti tulevina vuosina, joten yhdistysten, seurojen ja muiden tapahtumajärjestäjien on hyvä ottaa tämä huomioon toimintansa suunnittelussa.