Hyppää sisältöön

Opiskelija-info

Kansalaisopiston toiminta ja opiskeluoikeus

Kansalaisopiston toiminta-alueena on Salon kaupunki. Kansalaisopiston opinnot on tarkoitettu kaikille asuinpaikasta ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opiston tehtävänä on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä. Taiteen perusopetuksesta (TPO) säädetty laki määrittää kuvataidekoulun, käsityökoulun, teatterikoulun, sirkuskoulun, sanataidekoulun ja tanssikoulun toimintaa. Maahanmuuttajakoulutukset perustuvat perusopetuslakiin ja -asetukseen ja lakiin kotoutumisen edistämisestä. Opiston toimintaa ohjaa opetuslautakunta.

Opisto on aikuisoppilaitos. Kaikille kursseille voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet, mutta osa opinnoista on suunnattu myös alle 15-vuotiaille. Tietyt kurssit on tarkoitettu vain ikääntyville, työttömille, maahanmuuttajille, lapsille tai jollekin muulle kohderyhmälle. Lisätietoa saat kurssikuvauksista tai soittamalla toimistoon. Alla on avattuna erilaisia kurssitoteutuksia. Kansalaisopisto pidättää oikeuden kurssien toteutusten muutoksiin mahdollisten poikkeusolojen mukaisesti.

Lähiopetus

 • opetustapahtuma, jolle on asetettu alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • opetusta, joka tapahtuu tilassa, jossa opettaja ja oppilaat ovat läsnä
 • lähiopetuksena järjestettäviin opintoihin voi liittyä myös itsenäistä työskentelyä
 • lähiopetukseen saattaa olla mahdollista erikseen sovitusti, kurssikohtaisesti osallistua netin kautta (hybridiopetus)

Hybridiopetus

Osa ryhmästä osallistuu etänä ja osa on mukana lähitapaamisessa. Oleellista on, että he muodostavat tuossa tilanteessa aidosti yhtenäisen ryhmän riippumatta osallistumistavasta.

Etäopetus

 • opetustapahtuma, jolle on asetettu alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • nettiyhteydellä tapahtuvaa reaaliaikaista opetusta
 • opiskelija ja opettaja ovat eri paikassa
 • etäopetus voi olla osana muuta opetusta (monimuoto-opetus)

Monimuoto-opetus

 • opetustapahtuma, jolle on asetettu alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • voi sisältää lähiopetusta, etäopetusta, verkko-opintoja ja itsenäistä työskentelyä

Verkko-opinnot

 • verkkokurssi on internetistä löytyvä opintokokonaisuus, jolla työskentelet itsenäisesti, mutta ohjatusti haluamassasi paikassa
 • etenee ennalta sovitussa aikataulussa, mutta työskentely on paikasta ja vuorokauden ajasta riippumatonta
 • sisältää monipuolisia tehtäviä ja materiaaleja
 • suoritetaan kokonaan verkossa
 • opettaja ohjaa opiskelua ja antaa palautetta tehtävistä
 • verkkokurssiin voi sisältyäkeskustelualusta
 • edellyttää itsenäistä ja vastuullista työotetta

Pienryhmäopetus

• opetusryhmän koko on 3-5

Yksilö -ja pariopetus

• opetusryhmän koko on 1-2

Kansalaisopisto pidättää oikeuden kurssien toteutusten muutoksiin mahdollisten poikkeusolojen mukaisesti.
Opistopalvelut ei vastaa alueellisten tai valtakunnallisten sähkökatkojen tai muiden Salon kaupungista riippumattomien ylivoimaisten esteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Osaamisperusteinen kurssitarjonta

Vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutettavan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen helpottamiseksi tehty lakimuutos mahdollistaa elokuun 2021 alusta sen, että kansalaisopistot ja muut vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat halutessaan järjestää osaamisperusteisesti toteutettuja kursseja, joiden suoritustiedot voidaan viedä opiskelijoiden muiden koulutustietojen tapaan osaksi kansallista, eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävää Koski-tietovarantoa. Näin kansalaisopistoissa saavutettu osaaminen on aiempaa helpommin yksilön hyödynnettävissä.

Syyskauden tarjonnassa on kursseja, joiden sisältö noudattaa osaamisperusteisuutta. Osaamisperusteiset kurssit pitävät sisällään tarkat kurssisisältöjen ja toteutuksen kuvaukset, osallistujan uudenlaisen aktivointimahdollisuuden sekä osaamisen arvioinnin. Lisäksi tieto hyväksytystä suorituksesta tallennetaan opiskelijan suostumuksella opiston toimesta valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon.

Avainsanoina ovat siis vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Osaamisperusteisen kurssin tavoite voidaan kiteyttää kurssin sisältökuvauksessa seuraavasti:

 • Mitkä ovat kurssin osallistujalle määritellyt osaamistavoitteet
 • Mitä osallistujan on hallittava, jotta suoritus on hyväksytty
 • Kuinka osallistuja näyttää osaamisensa ja minkälaisella arviointitavalla saavutettu osaaminen voidaan todeta

Osaamisperusteisille kursseille voi kuka tahansa osallistua ilman edellä mainittua tavoitetta. Kurssin alussa selvitetään, ketkä osallistujat haluavat suorittaa kurssin niin, että osaaminen arvioidaan kurssin lopussa. Muille osallistujille kurssi tulee näyttäytymään samanlaisena kuin aiemmat kurssitkin.

Kursseille ilmoittautuminen

Opiskelupaikka kurssille varataan ilmoittautumalla joko internetissä tai puhelimitse. Ohje netti-ilmoittautumiseen löytyy linkkilistasta. Jokaiselle kurssille on määrätty ajankohta, josta lähtien sille voi ilmoittautua. Ilmoittautumisohjeet on annettu joko kurssitiedoissa tai yhdistetysti sen aineotsikon alapuolella, johon kurssi kuuluu. Ilmoittautumista ei voi tehdä tulemalla toimistoon ilmoittautumisaikana, sähköposti-, teksti- tai puhelinvastaajaviestillä.

Ilmoittautuminen on sitova. Kurssille voi osallistua ainoastaan siinä tapauksessa, että on ilmoittautunut ja saanut paikan. Ilmoittautuminen ei ole mahdollista, jos sinulla on erääntyneitä kurssimaksuja. Alle 18-vuotiaan ilmoittautuessa tarvitsemme aina huoltajan tiedot laskutusta varten. Jos laskun maksaa joku muu, kuin kurssilainen itse, on laskutustiedot mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Kursseille voi ilmoittautua myös ilmoittautumisajan jälkeen joko netissä tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina, p. 02 778 4561 tai 02 778 4570. Suosituimpien kurssien paikat täyttyvät hetkessä! Jos kurssi on jo käynnistynyt, kysy toimistosta onko siihen mahdollista päästä vielä mukaan.

Kurssimaksut

Kurssin yhteydessä mainitaan sen maksu. Hinta määräytyy vapaa-ajan lautakunnan 9.3. 2023 §17 hyväksymän hinnaston mukaisesti.

 • Kurssin hinta sisältää perusmaksun 22 euroa.
 • Mikäli kurssin toteutus on vaatinut suunnittelun, järjestelyjen tai hankintojen kautta ylimääräisiä työtunteja tai muita kuluja, on perusmaksu 38,50 euroa.
 • Opetustuntien määrästä muodostuva maksu on 0,70 euroa/oppitunti.
 • Yksilö- ja pariopetuksen perusmaksu on 38,50 euroa ja opetuskerran hinta on 3-12 euroa.
 • Pienryhmäkurssin maksu määräytyy kurssikohtaisesti.

Kurssikuvauksessa ilmoitetaan erikseen mahdollisesta materiaalimaksusta, joka on sisällytetty hintaan. Opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muun opiskelussa tarvittavan materiaalin, ellei kurssitiedoissa toisin mainita. Jos tulet keväällä mukaan syksyllä alkaneelle kurssille, hinta määräytyy perusmaksun ja kevään tuntimäärän perusteella.

Maksaminen

Kansalaisopistossa on käytössä verkkomaksaminen. Täytä ensin ilmoittautumistiedot verkossa. Maksamiseen sinulla on käytössä vaihtoehtoisia tapoja.

 • Siirry maksamaan -painikkeella pääset maksamaan kurssin heti ilmoittautuessasi.
 • Mikäli et maksa kurssia netti-ilmoittautumisen yhteydessä, tulet saamaan kurssin alkamisen jälkeen sähköpostiisi verkkomaksulinkin. Tällä linkillä sinulla on mahdollisuus maksaa kurssimaksu verkossa linkin voimassaolon ajan.
 • E-lasku on vaivaton vaihtoehto paperilaskulle, koska lasku tavoittaa sinut missä tahansa oletkin. E-maksusopimuksen voit tehdä kätevästi verkkopankissasi. Lasku toimitetaan suoraan verkkopankkiisi. Laskun tiedot ovat automaattisesti oikein, eikä näppäilyvirheitä tapahdu. E-lasku on paperittomana ympäristöystävällinen vaihtoehto. Ekologisen e-laskun hiilijalanjälki on vain kolmannes paperilaskusta.
 • Jos et ole maksanut kurssimaksua linkin voimassaolon aikana verkossa, sinulle lähetetään paperilasku lukukauden aikana. Kannustamme sinua kuitenkin käyttämään edellä mainittuja verkkomaksuvaihtoehtoja.

Maksettu kurssimaksu palautetaan takaisin vain siinä tapauksessa, että kurssi peruuntuu. Palautusta varten kysymme tilinumerotietosi. Poikkeusoloista johtuvista mahdollisista maksuhyvityksistä päättää lautakunta. Mahdollinen hyvitys kohdistuu toteutumatta jääneisiin opetustunteihin. Maksuhyvityksessä ei palauteta perusmaksua, koska siihen kohdistuvat kustannukset ovat syntyneet joka tapauksessa. Kansalaisopisto ei maksa alle 10 euron rahallisia hyvityksiä (esim. asiakkaan sairastuessa) (vapaa-ajan lautakunta 22.4.2021 §35). Sairastapauksissa yli 10 euron hyvitykset maksetaan lääkärintodistusta vastaan.
Kurssimaksun maksaminen ePassilla tai Smartumilla on mahdollista netti-ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostitse lähettämämme maksulinkin kautta. Kumpaakin työntekijäetuutta voit käyttää vain verkkokaupassamme.

Kurssin aloituskoko ja peruminen

Kurssi käynnistyy, jos sille on määräaikaan mennessä ilmoittautunut tarpeeksi osallistujia. Kurssin käynnistyminen ratkaistaan viimeistään muutamaa päivää ennen kurssin alkamista.

Kurssin aloituskoko on Salon keskusta-alueella pääsääntöisesti 10 osallistujaa. Keskustan ulkopuolella se on pääsääntöisesti 8 osallistujaa. Liikuntakurssien ja luentojen osalta ryhmäkoot määritellään kurssikohtaisesti. Opisto ilmoittaa kurssin peruuntumisesta tekstiviestillä siihen numeroon, jonka olet antanut ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssin tapaamiskerran muutokset

Opettajan ollessa estynyt pyritään tapaamiskerralle järjestämään toinen opettaja. Jos tämä ei onnistu, järjestetään korvaava tapaaminen kurssin viimeisen tapaamiskerran jälkeen vastaavaan aikaan tai opiston ilmoittamana ajankohtana. Opisto ilmoittaa kurssitapaamisen peruuntumisesta tekstiviestillä siihen numeroon, jonka olet antanut ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssipaikan peruminen

Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä eikä peruutusta voi tehdä opettajalle!
Ilmoittautuminen kurssille pitää perua viimeistään viikkoa ennen kurssin aloituspäivää, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.
Voit peruuttaa kurssipaikkasi seuraavasti:

 • netissä ilmoittautumisen yhteydessä saamallasi tunnuksella
 • sähköpostilla osoitteeseen birgitta.jalonen@salo.fi
 • soittamalla opiston toimistoon 02 7784561 tai 02 778 4031.

Kurssimaksu tulee maksaa aina, mikäli peruutusta ei ole tehty edellä olevien ohjeiden mukaisesti, peruutus tehdään kurssitiedoissa mainitun ajankohdan jälkeen tai peruutus on kokonaan jätetty tekemättä. Kaikki maksamattomat laskut menevät Revire Perintä Oy:lle perintään.

 

Todistukset

Opiskelija voi pyytää toimistosta todistuksen opiskelustaan. Opiskelutodistuksesta peritään 10 euron maksu.

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa saa ilmoittautumisen yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöltä.

Vakuutusturva

Opiskelijat on vakuutettu opistossa sattuvan tapaturman varalta. Verkkokurssilla opiskelun ja etäopetuksen aikana opiskelijoita ei ole vakuutettu.

Tietosuoja

Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen laskutusta varten. Tiedot koulutustaustasta ja pääasiallisesta toiminnasta kysytään Tilastokeskusta varten.

Kansalaisopiston tietosuojaseloste löytyy kaupungin nettisivuilta  etusivun alalaidasta.

Salon kansalaisopisto pidättää oikeuden muutoksiin

Painetussa oppaassa saattaa ilmetä virheitä, ajantasainen ja korjattu tieto löytyy aina näiltä opiston nettisivuilta.