Hyppää sisältöön

Opiskelija-info

Kansalaisopiston toiminta ja opiskeluoikeus

Kansalaisopiston toiminta-alueena on Salon kaupunki. Kansalaisopiston opinnot on tarkoitettu kaikille asuinpaikasta ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä. Taiteen perusopetuksesta (TPO) säädetty laki määrittää kuvataidekoulun, käsityökoulun, teatterikoulun, sirkuskoulun ja tanssikoulun toimintaa. Maahanmuuttajakoulutukset perustuvat perusopetuslakiin ja -asetukseen ja lakiin kotoutumisen edistämisestä. Opiston toimintaa ohjaa vapaa-ajanlautakunta.

Opisto on aikuisoppilaitos. Kaikille kursseille voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet, mutta osa opinnoista on suunnattu myös alle 15-vuotiaille. Tietyt kurssit on tarkoitettu vain ikääntyville, työttömille, maahanmuuttajille, lapsille tai jollekin muulle kohderyhmälle. Lisätietoa saat kurssikuvauksista tai soittamalla toimistoon. Alla on avattuna erilaisia kurssitoteutuksia. Kansalaisopisto pidättää oikeuden kurssien toteutusten muutoksiin mahdollisten poikkeusolojen mukaisesti.

Lähiopetus

 • opetustapahtuma, jolle on asetettu alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • opetusta, joka tapahtuu tilassa, jossa opettaja ja oppilaat ovat läsnä
 • lähiopetuksena järjestettäviin opintoihin voi liittyä myös itsenäistä työskentelyä
 • lähiopetukseen saattaa olla mahdollista erikseen sovitusti, kurssikohtaisesti osallistua netin kautta (hybridiopetus)

Etäopetus

 • opetustapahtuma, jolle on asetettu alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • nettiyhteydellä tapahtuvaa reaaliaikaista opetusta
 • opiskelija ja opettaja ovat eri paikassa
 • etäopetus voi olla osana muuta opetusta (monimuoto-opetus)

Monimuoto-opetus

 • opetustapahtuma, jolle on asetettu alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • voi sisältää lähiopetusta, etäopetusta, verkko-opintoja ja itsenäistä työskentelyä

Verkko-opinnot

 • verkkokurssi on internetistä löytyvä opintokokonaisuus, jolla työskentelet itsenäisesti, mutta ohjatusti haluamassasi paikassa
 • etenee ennalta sovitussa aikataulussa, mutta työskentely on paikasta ja vuorokauden ajasta riippumatonta
 • sisältää monipuolisia tehtäviä ja materiaaleja
 • suoritetaan kokonaan verkossa
 • opettaja ohjaa opiskelua ja antaa palautetta tehtävistä
 • verkkokurssiin voi sisältyäkeskustelualusta
 • edellyttää itsenäistä ja vastuullista työotetta

Yksilö ja pienryhmäopetus

 • Yksilöopetusta ja/tai pienryhmäopetusta on tarjolla kuvataiteessa, musiikissa sekä kielissä ja erityisryhmien opetuksessa.
 • Ilmoittautuminen näihin tapahtuu suoraan opettajalle puhelimitse. Tarkemmat ohjeet löydät oppiainekohtaisilta sivuilta.

Osaamisperusteinen kurssitarjonta

Vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutettavan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen helpottamiseksi tehty lakimuutos mahdollistaa elokuun 2021 alusta sen, että kansalaisopistot ja muut vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat halutessaan järjestää osaamisperusteisesti toteutettuja kursseja, joiden suoritustiedot voidaan viedä opiskelijoiden muiden koulutustietojen tapaan osaksi kansallista, eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävää Koski-tietovarantoa. Näin kansalaisopistoissa saavutettu osaaminen on aiempaa helpommin yksilön hyödynnettävissä.

Syyskauden tarjonnassa on kursseja, joiden sisältö noudattaa osaamisperusteisuutta. Osaamisperusteiset kurssit pitävät sisällään tarkat kurssisisältöjen ja toteutuksen kuvaukset, osallistujan uudenlaisen aktivointimahdollisuuden sekä osaamisen arvioinnin. Lisäksi tieto hyväksytystä suorituksesta tallennetaan opiskelijan suostumuksella opiston toimesta valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon.

Avainsanoina ovat siis vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Osaamisperusteisen kurssin tavoite voidaan kiteyttää kurssin sisältökuvauksessa seuraavasti:

 • Mitkä ovat kurssin osallistujalle määritellyt osaamistavoitteet
 • Mitä osallistujan on hallittava, jotta suoritus on hyväksytty
 • Kuinka osallistuja näyttää osaamisensa ja minkälaisella arviointitavalla saavutettu osaaminen voidaan todeta

Osaamisperusteisille kursseille voi kuka tahansa osallistua ilman edellä mainittua tavoitetta. Kurssin alussa selvitetään, ketkä osallistujat haluavat suorittaa kurssin niin, että osaaminen arvioidaan kurssin lopussa. Muille osallistujille kurssi tulee näyttäytymään samanlaisena kuin aiemmat kurssitkin.

Kursseille ilmoittautuminen

Opiskelupaikka kurssille varataan ilmoittautumalla joko internetissä tai puhelimitse. Ohje netti-ilmoittautumiseen löytyy linkkilistasta. Jokaiselle kurssille on määrätty ajankohta, josta lähtien sille voi ilmoittautua. Ilmoittautumisohjeet on annettu joko kurssitiedoissa tai yhdistetysti sen aineotsikon alapuolella, johon kurssi kuuluu. Ilmoittautumista ei voi tehdä tulemalla toimistoon ilmoittautumisaikana, sähköposti-, teksti- tai puhelinvastaajaviestillä.

Ilmoittautuminen on sitova. Kurssille voi osallistua ainoastaan siinä tapauksessa, että on ilmoittautunut ja saanut paikan. Ilmoittautuminen ei ole mahdollista, jos sinulla on erääntyneitä kurssimaksuja. Alle 18-vuotiaan ilmoittautuessa tarvitsemme aina huoltajan tiedot laskutusta varten. Jos laskun maksaa joku muu, kuin kurssilainen itse, on laskutustiedot mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Kursseille voi ilmoittautua myös ilmoittautumisajan jälkeen joko netissä tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina, p. 02 778 4561 tai 02 778 4570. Suosituimpien kurssien paikat täyttyvät hetkessä! Jos kurssi on jo käynnistynyt, kysy toimistosta onko siihen mahdollista päästä vielä mukaan.

Kurssimaksut

Jokaisen kurssin kohdalla mainitaan sen maksu. Hinta määräytyy vapaa-ajan lautakunnan 13.12.2018 §98 hyväksymän hinnaston mukaisesti. Hinta sisältää perusmaksun (20 tai 35 €) sekä opetustuntien määrästä muodostuvan maksun (0,65–6 €/tunti). Kurssikohtainen perusmaksu määräytyy sen mukaan, onko kurssin toteutus vaatinut suunnittelun, järjestelyjen tai hankintojen kautta ylimääräisiä työtunteja tai muita kuluja ja onko kyseessä lukukauden vai lukuvuoden mittainen kurssi. Opetustuntikohtainen hinta on joko tavallisen kurssin, tietojenkäsittelyn tai yksilöopetuksen mukainen.

Kurssikuvauksessa ilmoitetaan erikseen mahdollisesta materiaalimaksusta, joka on sisällytetty hintaan. Opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muun opiskelussa tarvittavan materiaalin, ellei kurssitiedoissa toisin mainita. Jos tulet keväällä mukaan syksyllä alkaneelle kurssille, hinta määräytyy perusmaksun ja kevään tuntimäärän perusteella.

Laskutus

Kansalaisopistossa on käytössä verkkomaksaminen. Täytä ensin ilmoittautumistiedot verkossa. Maksamiseen sinulla on käytössä vaihtoehtoisia tapoja.

 • Siirry maksamaan -painikkeella pääset maksamaan kurssin heti ilmoittautuessasi.
 • Mikäli et maksa kurssia netti-ilmoittautumisen yhteydessä, tulet saamaan ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen sähköpostiisi verkkomaksulinkin. Tämä linkki ei ole lasku, vaan mahdollisuus maksaa kurssimaksu verkossa linkin voimassaolon ajan.
 • Jos et ole maksanut kurssimaksua linkin voimassaolon aikana verkossa, sinulle lähetetään paperilasku lukukauden aikana.

Maksettu kurssimaksu palautetaan takaisin vain siinä tapauksessa, että kurssi peruuntuu. Palautusta varten kysymme tilinumerotietosi. Poikkeusoloista johtuvista mahdollisista maksuhyvityksistä päättää vapaa-ajanlautakunta. Mahdollinen hyvitys kohdistuu toteutumatta jääneisiin opetustunteihin. Maksuhyvityksessä ei palauteta perusmaksua, koska siihen kohdistuvat kustannukset ovat syntyneet joka tapauksessa. Kansalaisopisto ei maksa alle 10 euron rahallisia hyvityksiä (esim. asiakkaan sairastuessa) (vapaa-ajan lautakunta 22.4.2021 §35). Sairastapauksissa yli 10 euron hyvitykset maksetaan lääkärintodistusta vastaan.

Kurssimaksun maksaminen ePassilla on mahdollista netti-ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu ensin kurssille ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen klikkaa ePassi-logoa (logo löytyy Siirry maksamaan -painikkeen alapuolelta) ja kirjaudu sisään omilla tunnuksilla ja toimi ohjeiden mukaisesti. Maksaminen ePassilla on mahdollista myös sähköpostitse lähettämämme maksulinkin kautta. Maksulinkki lähetetään yleensä parin viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Kurssin aloituskoko ja peruminen

Kurssi käynnistyy, jos sille on määräaikaan mennessä ilmoittautunut tarpeeksi osallistujia. Kurssin käynnistyminen ratkaistaan viimeistään muutamaa päivää ennen kurssin alkamista.

Kurssin aloituskoko on Salon keskusta-alueella pääsääntöisesti 10 osallistujaa. Keskustan ulkopuolella se on pääsääntöisesti 8 osallistujaa. Liikuntakurssien ja luentojen osalta ryhmäkoot määritellään kurssikohtaisesti. Opisto ilmoittaa kurssin peruuntumisesta tekstiviestillä siihen numeroon, jonka olet antanut ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssipaikan peruminen

Kurssipaikan peruminen on poikkeuksetta opiskelijan tehtävä! Peruutusta ei voi tehdä opettajalle.
Ilmoittautuminen kurssille pitää perua viimeistään viikkoa ennen kurssin aloituspäivää, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.
Voit peruuttaa kurssipaikkasi netissä ilmoittautumisen yhteydessä saamallasi tunnuksella tai sähköpostilla osoitteeseen birgitta.jalonen@salo.fi tai soittamalla opiston toimistoon 02 7784561 tai 02 778 4031.

Kurssimaksu tulee maksaa aina, mikäli peruutusta ei ole tehty edellä olevien ohjeiden mukaisesti, peruutus tehdään kurssitiedoissa mainitun ajankohdan jälkeen tai peruutus on kokonaan jätetty tekemättä. Kaikki maksamattomat laskut menevät Suomen Kuntaperintä Oy:lle perintään.

Kurssin tapaamiskerran peruminen

Opettajan ollessa estynyt pyritään tapaamiskerralle järjestämään toinen opettaja. Jos tämä ei onnistu, järjestetään korvaava tapaaminen kurssin viimeisen tapaamiskerran jälkeen vastaavaan aikaan tai opiston ilmoittamana ajankohtana. Opisto ilmoittaa kurssitapaamisen peruuntumisesta tekstiviestillä siihen numeroon, jonka olet antanut ilmoittautumisen yhteydessä.

Todistukset

Opiskelija voi pyytää toimistosta todistuksen opiskelustaan. Opiskelutodistuksesta peritään 10 euron maksu.

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa saa ilmoittautumisen yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöltä.

Vakuutusturva

Opiskelijat on vakuutettu opistossa sattuvan tapaturman varalta. Verkkokurssilla opiskelun ja etäopetuksen aikana opiskelijoita ei ole vakuutettu.

Tietosuoja

Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen laskutusta varten. Tiedot koulutustaustasta ja pääasiallisesta toiminnasta kysytään Tilastokeskusta varten.

Kansalaisopiston tietosuojaseloste löytyy kaupungin nettisivuilta  etusivun alalaidasta.

Salon kansalaisopisto pidättää oikeuden muutoksiin

Painetussa oppaassa saattaa ilmetä virheitä, ajantasainen ja korjattu tieto löytyy aina näiltä opiston nettisivuilta.