Hyppää sisältöön

Osallisuus ja yhteistyö

Osallisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö ovat elävän kulttuurikaupungin voimavara. Kulttuuripalvelut tekevät sektorirajat ylittävää ja monialaista yhteistyötä paikallisen taide- ja kulttuurikentän, kaupungin muiden palvelualojen sekä kaupunkilaisten kanssa. Verkostojen kautta olemme aktiivisessa yhteydessä eri alojen asiantuntijoihin myös kuntarajat ylittävästi.

KulttuuriSalo

Monimuotoista ja elävää kulttuurikaupunkia kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä asukkaiden, taiteilijoiden, kulttuuritoimijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. KulttuuriSalo-sivuilta löydät muun muassa saavutettavia kulttuuripalveluita kaikenikäisille, voit kurkistaa luovan alan ammattilaisten arkeen sekä osallistua yhteisölliseen ja vuorovaikutteiseen toimintaan. Lue lisää KulttuuriSalosta.

Kulttuurikumppanit

Kulttuurikumppanit on salolaisten kulttuuriyhdistysten yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Salon kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa koko kaupungin kulttuuritoimintaa tukemalla kulttuuriyhdistysten ja eri taidemuotojen kehittymistä ja yhteistyötä sekä ylläpitää innostusta kulttuurin harrastamiseen. Lue lisää Kulttuurikumppaneista. 

Kulttuurista hyvinvointia

Kulttuuri ja taide tekee hyvää mielelle ja keholle, hyvinvoinnille ja terveydelle. Kaiken ikää ja myös silloin, kun kynnys elämyksiin ja kokemuksiin on syystä tai toisesta korkealla. Lue lisää kulttuurihyvinvointityöstä.

Lasten Tilkkutäkki

Lastenkulttuurin Tilkkutäkki on noin viidenkymmenen lastenkulttuuritoimijan verkosto Kemiönsaaren ja Salon alueella. Toimijoihin kuuluu niin freelance-taiteilijoita kuin taidelaitoksia museoista teattereihin ja opistoihin. Sivustoa koostavat nykyisin Salon ja Kemiönsaaren kulttuuripalveluiden lastenkulttuurivastaavat. Lue lisää lastenkulttuuritoiminnasta. 

Muu verkostoyhteistyö

  • Kulttuuria kunnissa on Turun seudun kuntien kulttuurivastaavien yhteistyöryhmä, jossa jaetaan hyviä ideoita ja käytäntöjä, tehdään tiedotusyhteistyötä, valmistellaan kuntien yhteisiä kehittämishankkeita ja järjestetään koulutusta. Verkosto toimii yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa.
  • Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteistyöverkosto, joka kehittää ratkaisuja, joilla taiteen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita. Varsinais-Suomessa toimii Taikusydämen koordinoima Varavoimaa-alueverkosto. Lue lisää kulttuurihyvinvoinnista. 

Kuvatiedot:

  • Läntisen tanssin aluekeskuksen Kesäkulkurit hoivakotikiertueella kesällä 2020. Kuva: Suvi Aarnio
  • Taide tulee luo -hankkeen Kukkapelto-teosta työstävät Uskelan koulun oppilaat ja heidän sukulaisensa vuonna 2017. Kuva: Andréa Vannucchi