Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetus

Salon kansalaisopisto järjestää kuvataiteiden, kädentaitojen ja teatterin yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta (TPO). Lisäksi musiikissa perusopetusta tarjotaan yksittäisten kurssien muodossa. Musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta järjestää Salon Musiikkiopisto.

Opetus on järjestetty opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetushallitus määrittää taiteen perusopetuksen tehtävät, arvot ja yleiset tavoitteet.

Peruskurssien lisäksi lähiopetusta voidaan antaa myös lyhytkurssien, projektien, kiertävien työpajojen, leirien ja yhteisten opintovierailujen muodossa. Opintoja voidaan toteuttaa myös yhteistyössä eri taiteenalojen TPO-ryhmien kanssa.