Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus (TPO) on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Salossa taiteen perusopetusta tarjoavat Salon kansalaisopisto ja Salon musiikkiopisto.

Taiteen perusopetus antaa väylän itseilmaisulle lapsille, nuorille ja nykyään myös aikuisille. Tälle sivulle on listattu lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetusta Salossa. Salon kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä sekä teatteri- ja sirkustaiteessa yleisen oppimäärän mukaisesti. Salon musiikkiopistossa taas voi opiskella musiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti.

Taiteen perusopetuksen tehtävät, arvot ja yleiset tavoitteet määrittää Opetushallitus julkaisemissaan taiteenalakohtaisissa opetussuunnitelman perusteissa. Opetusta toteuttavat oppilaitokset tekevät omat opetussuunnitelmansa näiden mukaisesti.

Kansalaisopistossa taiteen perusopetuksen peruskurssien lisäksi opetusta voidaan antaa myös lyhytkurssien, projektien tai leirien muodossa. Opintoja voidaan toteuttaa myös yhteistyössä eri taiteenalojen TPO-ryhmien kanssa. Lapsi voi opiskella opetussuunnitelman mukaisesti edeten vuosittain opinnoissaan suunnitelmallisesti tai hän voi osallistua muutamalle TPO-leirille tai lyhytkurssille kiinnostustensa mukaisesti.

Alla olevasta valikosta löydät lisätietoja Salon kansalaisopistossa sekä Salon musiikkiopistossa toteutettavasta taiteen perusopetuksesta.

Taiteen perusopetus Salossa