Hyppää sisältöön

Avustukset

Salon kaupunki jakaa vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan. Avustustoiminnalla luodaan mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammatilliselle taidetoiminnalle sekä paikallisen elinvoiman kehittymiselle.

Avustusten kautta toteutetaan myös lakia kuntien
kulttuuritoiminnasta (166/2019) sekä Salon kaupunkistrategia 2030 – Avaimet kaikkiin oviin tavoitteiden toteutumista.

Avustusmuodot

Vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt (31.08.2023 §57 ja 5.10.2023 §69) seuraavat avustusmuodot:

  1. yleisavustus yhdistysten säännölliseen, vakiintuneeseen toimintaan,
  2. kohdeavustus yhdistysten, taiteilijoiden tai yhteistyökumppaneiden muodostamien työryhmien kertaluonteisiin projekteihin ja tapahtumiin, ml. yhteisötaide,
  3. idea- ja tilatuki yhdistysten ja työryhmien pienimuotoiseen kokeilevaan toimintaan sekä yleisölle avoimen toiminnan järjestämiseen ulkopuoliselta vuokratuissa tiloissa

Yleis- ja kohdeavustusten hakuaikoja on kaksi vuodessa, maaliskuussa ja marraskuussa. Idea- ja tilatuki on haettavissa ympäri vuoden, niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Hakuohjeet

Hakija voi itse valita mitä hakua hyödyntää. Tutustu yleisiin hakuohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä.

Kulttuuriavustukset, hakuohjeet 2024 (8,49 Mt)

 

Maksatus ja raportointi

Kulttuuriavustukset maksetaan vapaa-ajan lautakunnan päätösten saatua lainvoiman joko heti (yleisavustukset) tai jälkikäteen tositteita vastaan (kohdeavustukset). Molempien avustusten käyttöön liittyy raportointivelvollisuus.

Viestintäohjeet

On hyvän tavan mukaista liittää tiedot toiminnan tukijoista myös markkinointimateriaalin yhteyteen. Ohessa logot käyttöösi sekä tietoa muista kaupungin tarjoamista avuista.

Myönnetyt avustukset