Hyppää sisältöön

Avustukset

Salon kaupunki jakaa vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan. Avustustoiminnalla luodaan mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammatilliselle taidetoiminnalle sekä paikallisen elinvoiman kehittymiselle.

Vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt (20.2.2014, § 5) seuraavat avustusmuodot:

Yleisavustus (yhdistyksille)

Yleisavustusta voidaan myöntää rekisteröidyille kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittaville ja kulttuuripalveluja tuottaville yhdistyksille. Säännöistä tulee ilmetä yhdistyksen harjoittama kulttuuritoiminta. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Yleisavustusta myönnetään säännölliseen toimintaan.

Lisäksi yleisavustusten osalta vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 26.01.2023 § 8 (107,40 Kt) poikkeavasta menettelystä esittävän taiteen ympärivuotisen ja vakiintuneen toiminnan osalta. Erillishaku koskee yhdistystoimijoita, jotka tuottavat säännöllisesti (esimerkiksi viikottain / kuukausittain) yleisölle avoimia esittävän taiteen palveluita, toimivat ulkopuolisilta vuokratuissa tiloissa sekä työllistävät toiminnallaan eri taide- ja kulttuurialojen ammattilaisia.

Kohdeavustus (yhdistyksille ja työryhmille)

Kohdeavustusta voivat hakea yhdistykset ja työryhmät, jotka tuottavat yleisölle avoimia taide- ja kulttuurihankkeita Salossa. Työryhmien kohdalla sovelletaan yhdistysavustusten myöntämisen edellytyksiä, ellei avustuksen myöntävä toimielin tai viranhaltija toisin ohjeista. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille henkilökohtaiseen työskentelyyn (vapaa-ajan ltk 31.1.2019 § 5). Kohdeavustus on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen.