Hyppää sisältöön

Avustukset

Salon kaupunki jakaa vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan. Vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt (20.2.2014, § 5) seuraavat avustusmuodot:

Yleisavustus (yhdistyksille)

Yleisavustusta voidaan myöntää rekisteröidyille kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittaville ja kulttuuripalveluja tuottaville yhdistyksille. Säännöistä tulee ilmetä yhdistyksen harjoittama kulttuuritoiminta. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Yleisavustusta myönnetään säännölliseen toimintaan.

Kohdeavustus (yhdistyksille ja työryhmille)

Kohdeavustusta voivat hakea yhdistykset ja työryhmät, jotka tuottavat yleisölle avoimia taide- ja kulttuurihankkeita Salossa. Työryhmien kohdalla sovelletaan yhdistysavustusten myöntämisen edellytyksiä, ellei avustuksen myöntävä toimielin tai viranhaltija toisin ohjeista. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille henkilökohtaiseen työskentelyyn (vapaa-ajan ltk 31.1.2019 § 5). Kohdeavustus on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen.

Huom! Yhdistysavustusten hakuaikaa ei jatketa, mutta tilinpäätöstietojen toimittamisessa joustetaan

Koronavirustilanteesta johtuen kaikilla yhdistyksillä ei ole ollut mahdollisuutta kokoontua ja hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksiä. Salon kaupunki linjaa, että yhdistysavustusten hakuaikaa ei jatketa eli hakemukset tulee palauttaa 31.3. klo 12 mennessä, mutta hakemusten liitteeksi toimitettava tilinpäätös voi olla myös vahvistamaton vuoden 2020 tilinpäätös tai vuoden 2019 tilinpäätös.

Vahvistetut tilinpäätöstiedot vuoden 2020 osalta on toimitettava ennen kuin myönnetty avustus voidaan laittaa maksuun. Avustusten jakoa valmistelevat viranhaltijat/työntekijät tiedottavat palveluittain avustusten määräaikaan mennessä hakeneita yhdistyksiä avustushakemusten käsittelyaikataulusta eri toimielimissä.