Hyppää sisältöön

Reiss Motivaatioprofiili®

Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) on tieteellisesti validi ja standardoitu arviointi siitä, millaisista asioista yksilö motivoituu, mitä hän arvostaa, ja miten hän mahdollisesti käyttäytyy eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa.
Reiss Motivaatioprofiili perustuu amerikkalaisen psykologian ja psykiatrian professorin Steven Reissin motivaatiotutkimukseen ja sen pohjalta kehiteltyyn 16 perustarpeen teoriaan, jonka mukaan elämäämme määrittävät 16 perustarvetta eli motiivia. Ne luovat motivaatioperustan, josta meidät on tehty ja joka antaa tarkoituksen ja merkityksen olemassaolollemme. Nämä perusmotiivit tulee tyydyttää, jotta tuntisimme elämämme mielekkääksi. Kaikilla ihmisillä on nämä samat 16 perustarvetta, mutta yksilöt asettavat ne erilaiseen tärkeysjärjestykseen. Sitä, millaiseen tärkeysjärjestykseen yksilö asettaa nämä tarpeet, kutsutaan Reiss Motivaatioprofiiliksi (engl. Reiss Motivation Profile®).

Reiss Koulumotivaatioprofiili (RSMP) on Reiss Motivaatioprofiilista (RMP) räätälöity versio 13-25 -vuotiaille nuorille. Koulumotivaatioprofiilissa arvioidaan samat 16 perustarvetta kuin alkuperäisessäkin versiossa, mutta niitä peilataan motivaatiovalmentajan avulla erityisesti nuoren koulumenestykseen, asenteisiin, ihmissuhteisiin sekä koulutus- ja uratoiveisiin.

Salossa RSMP-työtä kohdennetaan 16-25 -vuotiaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin.

Miksi oma motivaatioprofiili kannattaa selvittää ?

Motivaatioprofiili on erinomainen itsetuntemuksen työkalu, jonka saamisesta on hyötyä jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään. Kun itseymmärrys omista tarpeista lisääntyy, on sen avulla mahdollisuus lisätä hyvinvointia ja kasvattaa onnellisuutta omassa elämässään.
Samalla se auttaa ymmärtämään paremmin niin omia kuin muidenkin ihmisten tapoja, piirteitä ja käyttäytymistä. Koska profiili on myös varsin pysyvä, antaa se eväitä oman itsensä ja elämän tutkiskeluun vuosiksi eteenpäin.

Miten se toimii ?

Motivaatioprofiili on itseanalyysinä tehtävä kyselytyökalu. Nuori saa sähköpostiinsa linkin kyselyn tekemiseen. Kyselyn täyttäminen kestää noin 15-30 min. Kysely täytetään yksin ja itsenäisesti. Kyselyn vastauksista muodostuu nuoren motivaatioprofiili, joka välittyy nuoren motivaatiovalmentajalle. Nuoren motivaatioprofiili käydään läpi henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa motivaatiovalmentajan kanssa.

Käytännön toteutus: Kaksi tapaamiskertaa, jossa ensimmäisellä kerralla (1h) käydään läpi info luonteisesti mm. mikä motivaatioprofiili on, mitä hyötyä omien motiivien ja tarpeiden tiedostamisella on omalle hyvinvoinnille sekä avataan prosessin käytännön toteutusta. Tapaamisen päätteeksi nuori täyttää motivaatiokyselyn.
Toisella tapaamiskerralla (2,5-3h) toteutetaan profiilin purkukeskustelu yhdessä nuoren kanssa. Jatkotapaamiset mahdollisia nuoren niin halutessa.